Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od soboty 2. února 2019 platí ve všech areálech Fakultní nemocnice Brno (areál Bohunice, Dětská nemocnice a Porodnice na Obilním trhu 11) zákaz návštěv. Děkujeme za pochopení. Chráníme naše pacienty!

Kontakt

Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie

Černopolní 9, 613 00  Brno

Telefon: 532 234 360      FAX:     532 234 365      

Telefon      532 23 ….

 

B

MUDr. Bajerová Jaroslava                            4431,4432         oddělení 16  - lékařka   

MUDr. Bartl Vladimír l, CSc.                          4370,4390         jednodenní chirurgie 6 – vedoucí lékař

MUDr. Bartošová Radka                                4375,4241         gynekologická ambulance - lékařka

MUDr. Bartošková Jana                                4256,4426         oddělení 14 - lékařka

MUDr. et Mgr. Bibrová Štěpánka, Ph.D.      4393,4944         JIP 11 – vedoucí lékařka

Č

Mgr. Čefelínová                                               4612                 logopedická ambulance – út a pá

Černá Romana                                                 4432                 oddělení 16 – úseková sestra

Čížková Martina                                              4946,4944         JIP 11 – staniční sestra

D

MUDr. Daněk Pavel                                        4796,4394         chirurgická ambulance

MUDr. Doušek Robert                                    4793,4378         oddělení 8 - lékař         

F

MUDr. Fiala Martin                                         4397,4426         oddělení 14 - lékař       

G

Prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D., MBA                 4360                 konzultant        

H

Hartmannová Martina                                    4121                 dětský úrazový registr  

MUDr. Hnilička Bronislav                              4796,4432         oddělení 12 – vedoucí lékař

MUDr. Hnilička  Jan                                       4796,4944         JIP 11 - lékař

MUDr. Horák Milan                                        4370,4426         oddělení 14 - lékař

MUDr. Husár Matej                                        4793,4378         oddělení 8 - lékař         

Jana Hrabovská                                             4372,4399         JIP 10   - staniční sestra

J

Doc. Jiří Jochymek, Ph.D.                          4369,4432         oddělení 16 – ordinář pro ortopedii      

K

Knötigová Lenka                                            4378,4367         oddělení 8 – úseková sestra

Krausová Barbora                                           4360                  sekretariát kliniky

MUDr. Košková Olga                                      4256,4426         oddělení 14 - lékařka

MUDr. Kubát Martin                                        4435,4378         oddělení 8 - lékař                      

L

MUDr. Laštovička David                                 4224,4426         oddělení 14 – ordinář pro neurochirurgii

M

MUDr. Macháček Robert                                4372,4399         JIP 10 – vedoucí lékař

Mgr. Malá Michaela                                        4425,4432         oddělení 12 + 16 – staniční sestra        

MUDr. Marek Ondřej                                       4397,4432         oddělení 12 - lékař

O

Ondrášová Ivana                                               4791                 zdravotnická dokumentace

MUDr. Ondruš Šimon, Ph.D.                          4435,4432         oddělení 16 - lékař

P

MUDr. Peterková Tereza                                4393,4432         oddělení 16 - lékařka

Prof. MUDr. Plánka Ladislav, Ph.D.                4410,4360         vedení kliniky - přednosta

Prof. MUDr. Poul Jan, CSc.                               4431,4432         oddělení 16 - lékař                   

R

MUDr. Pavel Rotschein                                      4397,4426         oddělení 14 - lékař

S

Bc. Sauerová Marta                                           4361                 vedení kliniky – vrchní sestra

Slavíková Marie                                                 4429,4426         oddělení 14 – staniční sestra            

MUDr. Starý David, Ph.D.                                  44191,4378       oddělení 8 – vedoucí lékař       

MUDr. Straka Miroslav                                       4369,4432         oddělení 16 - lékař       

Svobodová Veronika                                          4419                 zpracování dat pro pojišťovny

Š

MUDr. Škvařil Jan, Ph.D.                                   4793,4399         JIP 10 - lékař   

Šmidová Jindřiška                                              4390                 jednodenní chirurgie 6 – úseková sestra

Šponerová Eva                                                   4367,4378         oddělení 8 – staniční sestra

T

MUDr. Tůma Jiří, CSc.                                        4690,4360         vedení kliniky - primář

MUDr. Turek Jakub                                             4435,4432         oddělení 16 - lékař                   

U

MUDr. Urbášek Karel                                          4793,4432         oddělení 16 - lékař       

V

MUDr. Vokurková Jitka, Ph.D.                             4256,4426         oddělení 14 – ordinář pro plastickou chirurgii

Z

MUDr. Zerhau Pavel, CSc.                                  4397,4378         oddělení 8 – ordinář pro urologii

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji