Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vzdělávání a publikace

Přednášky

 • pravidelné odborné semináře DRHO
 • přednášky v rámci celoústavních seminářů FN Brno
 • individuální přednášky na odborných akcích pro lékaře, fyzioterapeuty a ostatní NLZP

 

Vzdělávání

 • účast na odborných kurzech a seminářích
 • specializační vzdělávání v AF

 

Spolupráce s LF MU

 • teoretická i praktická výuka posluchačů bakalářského a magisterského studia fyzioterapie

 

Spolupráce s RL Corpus Olomouc

 • Vojtova metoda reflexní lokomoce

 

Publikace

 • P. Kaňovský, M. Bareš, J. Dufek, R. Brauner a kol: Spasticita, Maxdorf 2004
 • J. Kraus, P Kolář, R. Brauner a kol. Dětská mozková obrna, Grada Publishing 2005
 • R. Brauner, M. Hálová: Rehabilitace u pes equinovarus congenitus, Čs. Pediatrie 1/2007
 • D. Fialová: Videoasistovaná tenotomie m. triceps surae a flexorů kolen u DMO a následná rehabilitace, Rehabilitácia 1/2006
 • J. Poul, R. Brauner, D. Fialová a kol.: Dětská ortopedie, Galén 2009
 • J. Fendrychová, E. Vodvárková a kol.: Vybrané kapitoly z ošetřovatelství v pediatrii, NCO NZO 2009
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji