Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Informace pro pacienty

Příklady nemocí, které léčíme

Všechny druhy úrazů, dětská mozková obrna, periferní parézy, svalové dystrofie, motorické retardace, ortopedická onemocnění (skoliózy, hyperkyfózy, M. Scheuermann, M. Perthes), vertebrogenní onemocnění, polohové i strukturální vady nohou, tendinitidy, respirační onemocnění (bronchitidy, pneumonie, astma bronchiale, cystická fibróza), onkologická onemocnění, juvenilní chronická artritida, epidermolysis bullosa, dermatomyositis, sklerodermie, hemofilie, diabetes mellitus, obezita, keloidní jizvy.

Naši klientelu tvoří pacienti do 18 let, léčíme především akutní stavy, v případě chronických onemocnění jde především o akutní změny, stavy po operacích apod.

Nenahrazujeme službu dětských stacionářů či lázní.

 

Konzultace

Kdykoliv v pracovní době po předchozí domluvě.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji