Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Semináře

Plán seminářů 2019

posluchárna Centra molekulární biologie a genové terapie IHOK

FN Brno – pracoviště Dětská nemocnice, Černopolní 9, 613 00 Brno

Jak se k nám dostanete >>>

Začátek ve 14:30

 

Přednášející

Datum

Název

Doc.MUDr.Mgr. Marek Mráz, Ph.D.

4. 2. 2019

Překvapení v regulaci BCR signalizace u B buněčných malignit

Mgr. Blanka Robešová, Ph.D.

18. 2. 2019

Buněčný chimérismus - atypické nálezy pacientů po alogenní transplantaci

Mgr. Hana Svozilová

4. 3. 2019

Marfanův syndrom zblízka - kazuistika z pohledu člena postižené rodiny

Mgr. Eva Brhelová

18. 3. 2019

Typizace multirezistentních bakterií způsobujících infekce u pacientů s hematologickou malignitou

Mgr. Veronika Navrkalová, Ph.D.

1. 4. 2019

Komplexní NGS analýza genetických a cytogenetických markerů u B-buněčných lymfoproliferací

Mgr. Zuzana Hrubá

15. 4. 2019

Komplikované případy v diagnostice CAH“

Mgr. Kristina Plevová

29. 4. 2019

Distribuce PCR ribotypů Clostridium difficile

cirkulujících v nemocničním a komunitním prostředí

Mgr. Klára Marková

13. 5. 2019

Cytogenetické nálezy u myelodysplastického syndromu

Mgr. Miroslav Boudný

27. 5. 2019

Potenciál inhibice proteinu CHK1 u CLL s mutacemi v genu TP53

Mgr. Tomáš Jurček, Ph.D.

10. 6. 2019

Molekulární detekce chronické myeloidní leukémie pomocí pacient-specifické fúze genu BCR-ABL1.

 

 

 

 

za podpory: CZ.1.07/2.3.00/20.0045 (SuPReMMe)

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji