Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Zákaz návštěv, výjimku mají dětští pacienti a doprovod u porodu. Více zde. *** Testování koronavirus, rezervační systém a COVID BUS zde. ***  Informační linka MZ ČR ke koronaviru 1221

Sekce onkologická

se zabývá molekulární diagnostikou hematoonkologických onemocnění se zvláštním zaměřením na onemocnění myeloproliferativní (především akutní a chronická myeloidní leukémie a myeloproliferativní neoplázie bez Ph chromozomu). Přínosem velmi citlivé detekce  DNA změn na úrovni molekulárních markerů je sledování  minimálního reziduálního onemocnění  a  úspěšnosti léčby pacientů.  Mezi  prováděné analýzy  Onkologické sekce patří také  diferenciální diagnostika u nádorů dětského věku.  Sekce zajišťuje kontrolu obnovy krvetvorby po transplantaci krvetvorných  buněk. Onkologická sekce je zařazena do sítě referenčních laboratoří prediktivní diagnostiky nádorů plic a kolorekta.

Podílíme se také na pregraduální a postgraduální výuce studentů Lékařské fakulty a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno.

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji