Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od 11. února 2020 platí ve všech areálech nemocnice zákaz návštěv. Více informací.

Sekce onkologická

se zabývá molekulární diagnostikou hematoonkologických onemocnění se zvláštním zaměřením na onemocnění myeloproliferativní (především akutní a chronická myeloidní leukémie a myeloproliferativní neoplázie bez Ph chromozomu). Přínosem velmi citlivé detekce  DNA změn na úrovni molekulárních markerů je sledování  minimálního reziduálního onemocnění  a  úspěšnosti léčby pacientů.  Mezi  prováděné analýzy  Onkologické sekce patří také  diferenciální diagnostika u nádorů dětského věku.  Sekce zajišťuje kontrolu obnovy krvetvorby po transplantaci krvetvorných  buněk. Onkologická sekce je zařazena do sítě referenčních laboratoří prediktivní diagnostiky nádorů plic a kolorekta.

Podílíme se také na pregraduální a postgraduální výuce studentů Lékařské fakulty a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno.

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji