Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Sekce nádorové cytogenetiky

se zabývá aplikací cytogenetických a molekulárně cytogenetických metod při sledování chromosomových změn v maligních liniích onkohematologických pacientů. Umožňuje stanovení frekvence těchto změn v době diagnozy a v průběhu léčby. Materiálem pro sledování těchto změn jsou buňky kostní dřeně v přímém zpracování nebo po kultivaci a B lymfocyty z periferní krve po stimulaci u pacientů s chronickou lymfatickou leukémií. Významnou součástí je vyšetřování dětských pacientů se solidními nádory. Jsme jedno z mála pracovišť, které tkáň těchto nádorů cytogeneticky vyšetřuje po kultivaci.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji