Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od 11. února 2020 platí ve všech areálech nemocnice zákaz návštěv. Více informací.

Sekce nádorové cytogenetiky

se zabývá aplikací cytogenetických a molekulárně cytogenetických metod pro určení chromosomových změn u hematoonkologických malignit. Určení chromosomových a genových změn má diagnostický, prognostický a prediktivní význam. Vyšetření se provádí z buněk kostní dřeně, uzliny, sleziny, periferní krve nebo tkáně solidního nádoru.  K určení chromosomových změn jsou používány tyto metody: konvenční cytogenetika, FISH, mFISH, mBAND, arrayCGH a SNP array.

 

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji