Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Zákaz návštěv, výjimku mají dětští pacienti a doprovod u porodu. Více zde. *** Testování koronavirus, rezervační systém a COVID BUS zde. ***  Informační linka MZ ČR ke koronaviru 1221

Nádorová cytogenomika - diagnostiky

Přehled používaných metod:

Kultivační metody - materiál:

Kostní dřeň (KD):

Materiál je zpracován přímo nebo po 24 hodinové kultivaci pro potřeby dalšího cytogenetického a molekulárně cytogenetického vyšetření.

Periferní krev (PK):

Kultivace se provádí u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií po dobu 72 hodin s přidáním specifických agens pro stimulaci B lymfocytů.

Tkáň solidních nádorů:

Kultivace je dlouhodobá ve speciální mediích, metoda je využívána k detekci chromosomových změn v tkáních solidních nádorů dětských pacientů.

 

 

Barvící metody:

Metoda G-pruhování lidských chromosomů (CTG):

Metoda CTG se používá jako základní cytogenetická vyšetřovací metoda, od které se odvíjí použití dalších detailnějších molekulárně cytogenetických metod.

Vyhodnocení výsledků cytogenetických vyšetření je prováděno světelným mikroskopem a systémem analýzy obrazu, který dovoluje i dokumentaci nálezů.

 

Fluorescenční in situ hybridizace (FISH):

FISH je molekulárně cytogenetická metoda, která se provádí na buňkách v interfázi i metafázi a slouží k detekci chromosomových změn. Metoda je založena na principu denaturace lidské DNA a DNA specifické sondy fluorescenčně barvené. Následně dochází k jejich hybridizaci.

Vlastní sledování tohoto procesu a vyšetření chromosomových změn probíhá ve fluorescenčním mikroskopu opatřeném systémem analýzy obrazu, který dovoluje i dokumentaci nálezů.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji