Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Mgr. Matěj Bezdíček

tel.: 532 234 492

email:

 

 

 V roce 2014 úspěšně ukončil studium oboru Mikrobiologie a molekulární biotechnologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Výzkum v rámci své diplomové práce se zaměřením na diagnostiku invazivních mykotických infekcí absolvoval na pracovišti Centra molekulární biologie a genové terapie pod vedením Mgr. Martiny Lengerové, Ph.D. V současné době je studentem doktorského studia v oboru Onkologie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

V rámci sekce oportunních infekcí zastává pozici výzkumného a vývojového pracovníka. V návaznosti na svou pracovní pozici se v rámci své disertační práce věnuje výzkumu a využití moderních molekulárně genetických metod v oblasti oportunních infekcí a to zejména v oblasti diagnostiky invazivních mykotických infekcí a typizace multirezistentních bakterií.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji