Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D.

 

vedoucí sekce oportunních infekcíLengerová

tel.:  532 234 629

email:

 

 

Před nástupem do Fakultní nemocnice Brno absolvovala obor Molekulární biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Svoji diplomovou a disertační práci vypracovala a první cenné zkušenosti s vědeckou prací získala v Laboratoři vývojové genetiky rostlin Biofyzikálního ústavu akademie věd ČR pod vedením profesora Borise Vyskota.

Diagnostikou oportunních infekcí a studiem věcí s nimi souvisejících se zabývá od roku 2003. V roce 2007 ukončila atestační zkouškou specializační vzdělávání v oboru Vyšetřovací metody v Lékařské genetice – molekulární genetika. V roce 2016 si doplnila specializační vzdělávání v oboru Mikrobiologie.

Náplní její práce je zejména vést pracovní sekci a dohlížet na rutinní vyšetření, zavádět nové diagnostické metody v souladu s aktuálními vědeckými poznatky a zpracovávat získané výsledky pro publikační účely. Je školitelkou pregraduálních i postgraduálních studentů Masarykovy univerzity.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji