Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Dětská infekční klinika čelí náporu všech vzduchem přenášených nákaz, včetně koronaviru

/4. 8. 2022/ Klinika dětských infekčních nemocí Fakultní nemocnice Brno hospitalizuje děti do 18 let s infekčním onemocněním z Brna a okolí, vyžadující izolační režim kvůli diagnózám jako jsou průjmy, neuroinfekce, neštovice, infekční mononukleózy atd., na JIP jsou přijímány děti pro sepse, purulentní meningitidy, vrozené infekce aj. Do 6 let jsou děti přijímány v doprovodu rodiče, pokud je to možné z kapacitních důvodů, na stejném pokoji s dítětem, jinak mohou být rodiče na ubytovně. Nad 6 let věku dítěte lze rodiče hospitalizovat, pouze pokud to umožňuje kapacita. Epidemiologická situace je v průběhu července nepříznivá a počet dětí s komplikacemi infekčních nemocí k přijetí je vysoký.

Vzhledem k nárůstu počtu covidových pacientů i mezi dětmi, přijímá Klinika dětských infekčních nemocí FN Brno i děti s prokázanou SARS-CoV-2 pozitivitou ze spádové oblasti Brno-město a Brno-venkov. Hospitalizují se tu všichni covidoví pacienti Dětské nemocnice, kteří byli přijati z jiných důvodů, ale byla u nich prokázána covidová infekce. Kvůli izolacím nelze doprovod těchto dětí přijímat na ubytovnu, rodiče jsou proto na pokoji s pozitivním dítětem. Z uvedeného vyplývá, že nároky na izolaci a péči o hospitalizované děti a jejich doprovod (téměř vždy pozitivní nebo v karanténě) jsou mnohonásobně vyšší než obvykle a překračují kapacitní možnosti kliniky.

O ostatní děti z Jihomoravského kraje s prokázanou covidovou infekcí se mají na základě krajského jednání odboru zdravotnictví postarat okresní nemocnice na infekčních nebo dětských odděleních v rámci standardního ambulantního vyšetření či hospitalizace. Důvodem odeslání nebo převozu dítěte do Dětské nemocnice proto nemůže být pouhá pozitivita SARS-CoV-2. Výjimkou jsou děti v natolik závažném stavu, které vyžadují péči ARO nebo vysoce specializovanou JIP.

Realita je však taková, že z krajských a městských nemocnic Jihomoravského kraje, ale i krajů sousedících, jsou neindikovaně odesílány děti s pozitivním nálezem SARS-Cov-2 na Kliniku dětských infekčních nemocí FN Brno, a to bez klinických projevů onemocnění.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji