Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Dárci krve - nevidomí a slabozrací

  • Nevidomé osoby a osoby s těžkým postižením zraku, které nemohou číst běžný, tištěný text, mohou v Transfuzním a tkáňovém oddělení (TTO) FN Brno darovat krev, pokud budou mít zajištěn doprovod po odběru a zároveň budou splňovat obecná kritéria způsobilosti k dárcovství krve.
  • Osoby s těžkým postižením zraku mají v den odběru nárok na asistenční službu, kterou po dohodě s FN Brno poskytuje dárcům krve zdarma TyfloCentrum Brno, o.p.s. O asistenční službu zdarma (doprovod po odběru) lze požádat na tel. 515 919 670 nebo 774 715 093.
  • Nevidomému dárci bude v Transfuzním a tkáňovém oddělení FN Brno poskytnut průvodce odběrem. Posouzení způsobilosti nevidomého k odběru krve bude realizováno formou rozhovoru. Doprovázející osoba nebude důvěrnému rozhovoru o způsobilosti dárce k odběru krve přítomna. Institut „podpisu dárce krve“ bude ověřen dalším nezávislým pracovníkem zařízení transfuzní služby, resp. průvodcem.
  • Před prvním odběrem krve je nutné s sebou přinést vyjádření očního lékaře, ve kterém by mělo být uvedeno, že odběr plné krve (přibližně 450 ml + 30 ml k analýze) může nevidomý dárce bez rizika podstoupit. Množství odebrané krve kolísá v rozmezí ± 10 %, a to v závislosti na hematokritu dárce, resp. počtu a objemu červených krvinek v krvi dárce.
  • Je žádoucí, aby osoba s těžkým postižením zraku avizovala svůj plánovaný odběr a s lékařem TTO si na tel. čísle 532 233 323 domluvila konkrétní termín odběru tak, aby termín vyhovoval jak nevidomému, tak i ostatním plánovaným odběrům dalších osob, resp. provozu TTO. Telefonní číslo 532 233 323 obsluhuje lékař v pracovní dny v době od 7:00 do 14:00 hodin.

 

V Brně dne 1. července 2016

 

MUDr. Hana Lejdarová

primářka Transfuzního a tkáňového oddělení FN Brno

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji