Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Co děláme

  1. Podpora klinických hodnocení na jednotlivých klinikách FN Brno - zapojení studijní koordinátorky OKS na konkrétním klinickém hodnocení
  2. Příprava smluv se zadavateli:

 

Příprava a ověření navrhovaných rozpočtů, tvorba podkladů pro kalkulaci nákladů: kontaktní osoba Bc. Iva Buchtová, (532 232 343) a Martina Ranišová,  (532 233 438).

Tvorba podkladů pro fakturaci, vyúčtování ukončených KH a rozúčtování výnosů: kontaktní osoba Jana Husáková, (532 233 742).

Postup při projednávání smlouvy a rozpočtu: návrh smlouvy vč. rozpočtu zaslat na Oddělení právních věcí - Mgr.Lenka Rosenbaumova, .

  • k textu smlouvy zašle vyjádření Oddělení právních věcí, k rozpočtu se vyjádří Oddělení klinických studiÍ.
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji