Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Článek v čes. nebo slov. časopise 2009

Adam, Z., Balšíková, K., Pour, L., Krejčí, M., Svačina, P., Dufek, M., Křen, L., Hermanová, M., Moulis, M., Vaníček, J., Neubauer, J., Mechl, M., Prášek, J., Staníček, J., Koukalová, R., Hájek, R., Mayer, J.  Diabetes insipidus, následovaný po 4 letech dysartrií a lehkou pravostrannou hemiparézou – první klinické příznaky Erdheimovy-Chesterovy nemoci.Popis a zobrazení případu s přehledem informací o této nemoci . Vnitř Lék, 2009, roč. 55, č. 12, s. 1173-1188.

Adam, Z., Feit, J., Krejčí, M., Pour, L., Vašků, V., Čermáková, Z., Mayer, J., Hájek, R.  IgA pemfigus provázející mnohočetný myelom vymizel při léčbě bortezomibem (Velcade), cyklofosfamidem a dexametazonem. Popis případu a přehled literatury. Vnitřní lékařství, 2009, roč. 55, č. 10, s. 981-990.

Adam, Z., Krejčí, M., Pour, L., Hájek, R.  Zhodnocení dvouleté léčby Schnitzlerova syndromu (kopřivkové velkoplošné morfy, monoklonální IgM gamapatie a osteolyticko-osteosklerotické změny skeletu) preparátem anakinra (Kineret). Vnitř Lék, 2009, roč. 55, č. 12, s. 1196-1197.

Adam, Z., Krejčí, M., Pour, L., Štěpánková, S., Čermáková, Z., Voska, L., Teplan, V., Křivanová, A., Hájek, R., Mayer, J.  Vymizení nefrotického syndromu a zlepšení funkce ledvin u nemocné s light chain deposition disease po vysokodávkované chemoterapii s autologní transplantací kmenových krvetvorných buněk. . Vnitřní lékařství, 2009, roč. 55, č. 11, s. 1089-1096.

Adam, Z., Pour, L., Krejčí, M., Kořístek, Z., Navrátil, M., Křivanová, A., Zahradová, L., Hájek, R.  Léčba Waldenströmovy makroglobulinemie - zkušenosti jednoho pracoviště. Vnitřní lékařství, 2009, roč. 55, č. 1, s. 9-17.

Adam, Z., Veselý, K., Krejčí, M., Pour, L., Fakan, F., Soumarová, R., Neubauer, J., Vaníček, J., Černý, J., Křen, L., Bolčák, K., Šmardová, L., Hájek, R., Mayer, J.  Sarkom z interdigitujících dendritických buněk dolní končetiny rezistentní k vysokodávkované chemoterapii BEAM s autologní transplantací kmenových krvetvorných buněk - popis případu a přehled literatury. Vnitřní lékařství, 2009, roč. 55, č. 2, s. 147-157.

Bělohlávková, p., Neuwirtová, R., Čermák, J., Vondráková, J., Vozobulová, V., Krejčí, M., Seifertová, N., Maturová, M., Kadlčková, E.  Sekundární myelodysplastický syndrom:retrospektivní analýzy dat z registru České pracovní MDS skupiny. Transfuze hematol.dnes, 2009, roč. 15, č. , s. 237-243.

Doubek, M., Jungová, A., Brejcha, M., Panovská, A., Brychtová, Y., Pospíšil, Z., Mayer, J.  Alemtuzumab v terapii chronické lymfocytární leukemie: retrospektivní analýza a hodnocení léčebné odpovědi podle cytogenetického rizika. Vnitřní lékařství, 2009, roč. 55, č. 6, s. 549-554.

Gojová, L., Jansová, E., Pouchlá, S., Fajkusová, L.  Zavedení DNA čipu do molekulární diagnostiky Wilsonovy choroby. Časopis lékařů českých, 2009, roč. 148, č. 3, s. 137-140.

Horký, O., Mayer, J., Kablásková, L., Borský, M., Krejčí, M., Dvořáková, D.  Mikrochimérismus - na hraně počínajícího relapsu AML?. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. 2, s. 97-102.

Jakubcová, R., Foukal, J., Budinská, E., Šmardová, L.  Využití kontrastního ultrazvukového vyšetření v diferenciální diagnostice lymfadenopatií-první zkušenosti. Ces radiol, 2009, roč. 63, č. 1, s. 48-55.

Klabusay, M., Pevná, M., Nováková, V., Brychtová, Y., Mayer, J.  Denzita exprese cílového antigenu CD20 a CD52 ve vztahu k terapii monoklonální protilátkou u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. 1, s. 17-22.

Křístková, Z., Dvořáková, D., Rázga, F., Pospíšilová, J., Kujíčková, J., Doubek, M., Mayer, J.  Detekce mutace JAK2 V617F u myeloproliferativních onemocnění - přehled a vlastní zkušenosti. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. 3, s. 143-147.

Ligová, A., Matuška, M., Mrázková, P., Feltl, D., Mayer, J.  Clostridium difficile Associated Diarrhoea - problém onkologického pacienta. Klinická onkologie, 2009, roč. 22, č. 3, s. 108-116.

Maisnar V, Klimeš D, Hájek R. RMG – Registr monoklonálních gamapatií Klin. Biochem. Metab. 2009; 17 (38), No. 2:72–74.

Mechl, Z., Vorlíček, J.  Historie protinádorové chemoterapie. Acta chemotherapeutica, 2009, roč. 18, č. 2, s. 7-23.

Očadlíková, D.,Zahradová, L.,Kovářová, L.,Smejkalová, J.,Pour, L.,Vidláková, P.,Kyjovská, D.,Moravcová, J.,Rycová, M.,Novotná, H.,Jelínková, I.,Penka, M.,Michálek, J.,Hájek, R. Příprava protinádorové vakcíny pro pacienty s mnohočetným myelomem na bázi dendritických buněk naložených monoklonálním imunoglobulinem. Klinická onkologie, Brno : AsP Brno, s.r.o., 22, 2, od s. 67-72, 6 s. ISSN 0862-495X. 2009.

Penka, M., Schwarz, J., Pavlí, T., Ondrák, K., Doubek, M., Dulíček, P., Pospíšilová, D., Kissová, J., Jonášová, A., Jelínková, P., Hluší, A., Schulzová, A., Černá, M., Brychtová, Y., Nováková, L., Kořístek, Z., Seghetová, J., Vozobulová, V., Hadačová, I., Hochová, I.  Výsledky léčby nemocných s esenciální trombocytémií a dalšími myeloproliferacemi provázenými trombocytémií-zpráva z registru pacientů léčených Thromboreductinem. Vnitřní lékařství, 2009, roč. 55, č. 11, s. I-XII.

Pour, L., Kovářová, L., Büchler, T.  Evalution of hepatocyte growth  factor and endostatin in the bone marrow of patients with multiple myeloma and the effect of peripheral blood admixture. Scripta medica, 2009, roč. 82, č. 2, s. 123-126.

Pour, L., Ščudla, V., Gregora, E.  Dosavadní zkušenosti s léčbou lenalidomidem pacientů s mnohočetným myelomem v ČR-pilotní data u vysoce předléčených nemocných. Onkologie , 2009, roč. 3, č. 5, s. 311-313.

Ráčil, Z., Kocmanová, I., Mayer, J.  Micafungin - nový echinokandin. Farmakoterapie, 2009, roč. 5, č. 2, s. 165-178.

Sandecká, V., Radocha, J., Maisnar, V., Hájek, R.  MGUS 2010 - výzkumný projekt zaměřený na identifikaci vysoce rizikové prekancerózy. Klinická biochemie a metabolismus , 2009, roč. 17, č. 2, s. 75-76.

Skuhrová Francová, H., Tichý, B., Malinová, K., Mayer, J., Pospíšilová, Š.  Stanovení minimální zbytkové nemoci u B-buněčné chronické lymfocytární leukemie: možnosti a vývoj metodických přístupů založených na PCR a RQ-PCR. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. 4, s. 197-203.

 Tichý M, Maisnar V, Stulík J, Vávrová J, Friedecký B, Palička V, Špirková J, Žaloudková L, Hernychová L, Spáčilová J, Buchler T, Hájek R. Stanovení koncentrace celkové bílkoviny v moči s pozitivní Bence Jonesovou bílkovinou. Klin. Biochem. Metab. 2009;17(38)

Weinbergerová, B., Hrnčířová, K., Lengerová, M., Ráčil, Z., Kocmanová, I., Bohatá, Š., Moulis, M., Jedlička, V., Mayer, J.  Využití molekulárněbiologické diagnostiky v detekci invazívních zygomykóz. Postgraduální medicína , 2009, roč. , č. , s. 60-62.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji