Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Cestujete do zahraničí a nevíte, na co si dát pozor? Oddělení cestovní medicíny FN Brno vám poradí

Rozhovor s MUDr. Radomírem Křenkem z oddělení cestovní medicíny Kliniky infekčních chorob FN Brno.

 

Co nejvíce klienti zanedbávají v rámci cestovní medicíny?

Pokud klienti odjíždí do tzv. rizikových oblastí, kde nikdy předtím nebyli, tak je dobré se informovat o možných rizicích, které se vyskytují v těchto pro nás neznámých oblastech, netýká se to jen očkování, která jsou prospěšná, ale i obecně rizika, která by měla vést k úpravě chování v přírodě, konzumace potravin, tekutin apod.  

S čím se Vy jako lékař setkáváte nejčastěji?

Je třeba říci, že nejčastější eventuální zdravotní komplikace vyvolané pobytem v cizině nejsou charakteru nějaké importované nákazy, ale jsou to běžné infekce vyskytující se i u nás (např. záněty průdušek, močových cest, žlučníkové potíže, zažívací potíže, žaludeční a střevní) nebo se jedná o zhoršení chronické nemoci, kterou klient trpí již delší dobu, a pro kterou se doma léčí (např. ischemická choroba srdeční, cukrovka). Tyto zdravotní komplikace jsou dány většinou přeceněním svých sil při poznávacích pobytech, snahou ochutnat místní kuchyni apod. Na druhém místě zdravotních komplikací při pobytu v cizině jsou úrazy, dále pak pohlavní choroby a teprve na čtvrtém místě jsou to subtropické nebo tropické choroby, ať už virové, bakteriální či parasitární.

Do jakých zemí je očkování případně jiná medikace nutná?

Každá země si většinou vyhrazuje sama doporučení pro návštěvníky, kde jsou uvedena povinná či doporučená očkování či doporučení jiných opatření při pobytu.  Mnohdy jsou rozdílná podle typu pobytu, zda jde o krátkodobý turistický pobyt či o delší pracovní pobyt. Je možné se o nich informovat buď v ambulanci cestovní medicíny nebo na stránkách MZV ČR, event. na stránkách patřičné země.   

Jaké kontinenty jsou pro našince nejvíce ohrožené lokality?

Jednoznačně nejrizikovějším kontinentem je Afrika, především subsaharská oblast i oblast Sahelu. Dále pak tropické oblasti jižní Ameriky.

Co doporučujete nejvíce těm, kteří cestují do dalekých zemí?

Pokud oblasti, do které cestují, neznají a nebyli tam, tak se důkladně seznámit se zdravotními riziky nejlépe na internetu a konzultací v ambulanci cestovní medicíny, nepodceňovat doporučená očkování, antimalarickou profylaxi, režimová opatření, jako nekoupat se ve stojatých sladkovodních vodách, pití balené vody, dietní opatření – např. konzumace zmrzliny, ledu a jiných chladných nápojů u pouličních prodejců může být riziková vzhledem k nezjištěnému zdroji vody, ze kterých byly tyto produkty vyrobeny apod.

Cestovní medicína podobně jako jiné obory se zcela rychle rozvíjí. Jaké jsou momentální trendy?

Trendem cestovní medicíny je nadále a zůstává prevence a profylaxe. Vyvíjí se nové očkovací látky proti tropickým nemocem např. proti horečce dengue a jiným, vyvíjí se nová profylakticky podávaná antimalarika.  Protože prevence a profylaxe nemocí je daleko lepší než jejich následná léčba.

Jsou Češi ve srovnání s ostatními zeměmi více či méně disciplinovaní?

Těžko se to srovnává, ale obecně lze říci, že jsou méně disciplinovaní. Týká se to především otázek vakcinací. Zaplatí za exotickou dovolenou velké částky, ale už se jim nechce investovat do svého zdraví a prevence, daleko menší obnos. Dále je to neopodstatněná nedůvěra ve vakcinaci, kdy se zdůrazňují především její nežádoucí účinky, které mimo jiné jsou minimální ve srovnání s jinými léčivy, ale už vůbec neberou v potaz pozitivní efekt při ochraně před závažnými, mnohdy fatálními nemocemi.

 

Na co si dát pozor? Jak se chovat abych si nepřivezl nějakou cizí nemoc?

Obecně lze shrnout již uvedené, seznámit se s riziky při pobytu v dané destinaci, cestou ambulance cestovní medicíny, nepodceňovat možnosti očkování před závažnými virovými a bakteriální nemocemi, nepodceňovat riziko malárie a event. užívat profylaxi tam, kde je to vhodné, protože podcenění těchto pravidel může mít, jak se o tom přesvědčila řada našich turistů až fatální následky pro daného jedince. Je třeba si ale také zkontrolovat, zda máme platné očkování proti tetanu, mnohdy opomíjené, používat tzv. zdravý selský rozum při pohybu v cizině, především kontaktu s divokými zvířaty, protože riziko vztekliny v těchto oblastech je vysoké, být obezřetný při konzumaci nabízených potravin apod. V případě potíží je vhodná konzultace v naší ambulanci cestovní medicíny.

 

Další informace:

Klinika infekčních chorob FN Brno

Oddělení cestovní medicíny

http://www.fnbrno.cz/nemocnice-bohunice/klinika-infekcnich-chorob/oddeleni-cestovni-mediciny/t2439

 

       

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji