Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Certifikovaný kurz - Specifická ošetřovatelská péče při aplikaci otevřených zářičů v nukleární medicíně

FN Brno pořádá certifikovaný kurz Specifická ošetřovatelská péče při aplikaci otevřených zářičů v nukleární medicíně, dle akreditace MZ 74486/2011/VZV.

 

Termín:

  • jaro 2018

 

Místo konání:

  • Klinika nukleární medicíny FN Brno, výuková místnost

 

Garant kurzu:

  • PharmDr. RNDr. Jiř Štěpán, Ph.D.

 

Délka kurzu:

  • 80 vyučovacích hodin
  • Teoretická výuka bude realizována v rozsahu 40 hodin.
  • Praktická část bude probíhat ve dvou pracovních skupinách, a to  v rozsahu 40 hodin.

 

                     

Certifikovaný kurz je ukončen zkouškou v poslední den praxe.

 

Předpokládaná cena:

  • 3 500,- Kč   (v ceně není zahrnuto ubytování a stravování)

 

Vstupní podmínky:

Kurz je určen pro nelékařské zdravotnické profese dle Zákona 96/2004 Sb. v platném znění, a to pro všeobecné sestry  s praxí na pracovišti nukleární medicíny v délce minimálně 6 měsíců

 

Absolvent certifikovaného kurzu získá zvláštní odbornou  způsobilost v těchto činnostech:

  • Aplikace radiofarmak pacientovi pro diagnostiku a terapii pomocí otevřených zářičů.
  • Ředění a přípravu radiofarmak před aplikací pacientovi.

 

V případě nízkého počtu zájemců nebude kurz realizován v uvedeném termínu.

O této změně budete včas informováni.

Bližší informace podá: Lucie Chocholáčová, e-mail:  - organizátorka certifikovaného kurzu.

 

Při zahájení certifikovaného kurzu účastník předloží doklad o splnění vstupních podmínek (potvrzení délky praxe a pracovním zařazení)  a doklad o úhradě účastnického poplatku.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji