Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Certifikovaný kurz – Specializované činnosti všeobecné sestry v zařízení transfuzní služby

FN Brno pořádá certifikovaný kurz Specializované činnosti všeobecné sestry v zařízení transfuzní služby dle akreditace MZDR 52369/2016-3/ONP.

Termín:

 • 2.-13.10.2017

Místo konání:

 • TTO – knihovna Transfuzního a tkáňového oddělení – teoretická část

 • TTO – prostory Transfuzního a tkáňového oddělení - praktická část

Garant kurzu:

 • MUDr. Hana Lejdarová

Délka kurzu:

 • 80 vyučovacích hodin

 • Teoretická výuka bude realizována v rozsahu 40 hodin

 • Praktická část bude realizována v rozsahu 32 hodin

 • Závěrečné ukončení v rozsahu 8 hodin

                   

Certifikovaný kurz je ukončen závěrečným testem a praktickou zkouškou v  poslední den praxe.

 

Předpokládaná cena:

 • 6 800,- Kč   (v ceně není zahrnuto ubytování a stravování)

Vstupní podmínky:

 • Kurz je určen pro osoby s odbornou způsobilostí k výkonu povolání všeobecné sestry dle Zákona 96/2004 Sb. v platném znění, s Osvědčením pro výkon práce bez odborného dohledu a s praxí v zařízení transfuzní služby v délce minimálně 12 měsíců.

 • Účastník musí být vybaven ochrannými pomůckami (bílým pláštěm a obuví).


 

Absolvent certifikovaného kurzu získá zvláštní odbornou  způsobilost pro specializované činnosti v zařízení transfuzní služby.

Ubytování je možné na Ubytovně zdravotních sester (Netroufaky 1, Brno). Kontatujte prosím správce ubytovny p. Poláčka (tel. 532 238 004, e-mail: )

Bližší informace podá: Lucie Chocholáčová (532 233 471).

Přihlášku zasílejte na e-mail:  .

 

Při zahájení certifikovaného kurzu účastník předloží doklad o splnění vstupních podmínek (potvrzení délky praxe a pracovním zařazení)  a doklad o úhradě účastnického poplatku.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji