Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Certifikovaný kurz – Bazální stimulace

FN Brno pořádá certifikovaný kurz Bazální stimulace dle akreditace MZ 21300/2014-20/ONP.

 

Kurzy v roce 2017

Termín

Kurz č. 8/2017

 • 11. - 13. 9. 2017 - základní kurz , 16. - 18. 10. 2017 - nástavbový kurz, 20. 11. 2017 - prohlubující kurz

Kurz č.9/2017

 • 18. - 20. 9. 2017 - základní kurz, 23. - 25. 10. 2017 - nástavbový kurz, 27. 11. 2017 - prohlubující kurz

Kurz č.10/2017

 • 25. - 27. 9. 2017 - základní kurz, 30. 10. - 1. 11. 2017 - nástavbový kurz, 4. 12. 2017 - prohlubující kurz

Kurz č.11/2017

 • 2. - 4. 10. 2017 - základní kurz, 6. - 8. 11. 2017 - nástavbový kurz, 11. 12. 2017 - prohlubující kurz

 

Kurzy v roce 2018

Termín

Kurz č. 1/2018

 • 8. - 10. 1. 2018 - základní kurz , 12. - 14. 2. 2018 - nástavbový kurz, 26. 3. 2018 - prohlubující kurz

Kurz č. 2/2018

 • 15. - 17. 1. 2018 - základní kurz, 19. - 21. 2. 2018 - nástavbový kurz, 19. 3. 2018 - prohlubující kurz

Kurz č. 3/2018

 • 9. - 11. 4. 2018 - základní kurz, 14. - 16. 5. 2018 - nástavbový kurz, 18. 6. 2018 - prohlubující kurz

Kurz č. 4/2018

 • 16. - 18. 4. 2018 - základní kurz, 21. - 23. 5. 2018 - nástavbový kurz, 25. 6. 2018 - prohlubující kurz

Kurz č. 5/2018

 • 23. - 25. 4. 2018 - základní kurz , 28. - 30. 5. 2018 - nástavbový kurz, 28. 6. 2018 - prohlubující kurz

Kurz č. 6/2018

 • 3. - 5. 9. 2018 - základní kurz, 22. - 24. 10. 2018 - nástavbový kurz, 26. 11. 2018 - prohlubující kurz

Kurz č. 7/2018

 • 10. - 12. 9. 2018 - základní kurz, 29. - 31. 10. 2018 - nástavbový kurz, 3. 12. 2018 - prohlubující kurz

Kurz č. 8/2018

 • 17. - 19. 9. 2018 - základní kurz, 5. - 7. 11. 2018 - nástavbový kurz, 10. 12. 2018 - prohlubující kurz

Kurz č. 9/2018

 • 24. - 26. 9. 2018 - základní kurz, 12. - 14. 11. 2018 - nástavbový kurz, 17. 12. 2018 - prohlubující kurz

 

Místo konání

 • Ubytovna zdravotních sester Netroufalky 1, Brno – vzdělávací centrum

Předpokládaná cena

 • 10 000 Kč

Délka kurzu

Kurz se skládá ze tří samostatných modulů:

 • Základní modul                       celkem  24  hod. (teorie 12    praxe   12)   
 • Nástavbový modul                  celkem 24  hod. (teorie 12    praxe   12)           
 • Prohlubující modul                  celkem   8  hod.  (teorie 4      praxe   4)     

Celková hodinová dotace je 28 hodin teorie a 28 hodin praxe. 

Certifikovaný kurz je  základní, nástavbový, prohlubující ukončen zkouškou. Účastník obdrží příslušné certifikáty.

 

Vstupní podmínky

Kurz je určen nelékařským zdravotnickým povoláním, která se podílí na zdravotní a ošetřovatelské péči a splňují kvalifikační podmínky dané zákonem 96/2004 Sb. v platném znění dle § 5,6,7,10,18,22,23,24,29.

Absolvent všech modulů Certifikovaného kurzu Bazální stimulace® získá tuto zvláštní odbornou způsobilost při provádění ošetřovatelské péče v konceptu Bazální stimulace® .

 

Přihlášku zasílejte na e-mail: 

 

Po potvrzení přihlášky bude zaslána pozvánka s uvedením potřebných pomůcek, které si přinesou účastníci.

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji