Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Certifikované kurzy

Certifikovaný kurz – Bazální stimulace

FN Brno pořádá certifikovaný kurz Bazální stimulace dle akreditace MZ 21300/2014-20/ONP.

 

 

Kurzy v roce 2018

Termíny:

Kurz č. 1/2018

8. - 10. 1. 2018 - základní kurz , 12. - 14. 2. 2018 - nástavbový kurz, 26. 3. 2018 - prohlubující kurz

 

Kurz č. 2/2018

15. - 17. 1. 2018 - základní kurz, 19. - 21. 2. 2018 - nástavbový kurz, 19. 3. 2018 - prohlubující kurz

Kurz č. 3/2018

9. - 11. 4. 2018 - základní kurz, 14. - 16. 5. 2018 - nástavbový kurz, 18. 6. 2018 - prohlubující kurz

Kurz č. 4/2018

16. - 18. 4. 2018 - základní kurz, 21. - 23. 5. 2018 - nástavbový kurz, 25. 6. 2018 - prohlubující kurz

Kurz č. 5/2018

23. - 25. 4. 2018 - základní kurz , 28. - 30. 5. 2018 - nástavbový kurz, 28. 6. 2018 - prohlubující kurz

Kurz č. 6/2018

3. - 5. 9. 2018 - základní kurz, 22. - 24. 10. 2018 - nástavbový kurz, 26. 11. 2018 - prohlubující kurz

Kurz č. 7/2018

10. - 12. 9. 2018 - základní kurz, 29. - 31. 10. 2018 - nástavbový kurz, 3. 12. 2018 - prohlubující kurz

Kurz č. 8/2018

17. - 19. 9. 2018 - základní kurz, 5. - 7. 11. 2018 - nástavbový kurz, 10. 12. 2018 - prohlubující kurz

Kurz č. 9/2018

24. - 26. 9. 2018 - základní kurz, 12. - 14. 11. 2018 - nástavbový kurz, 17. 12. 2018 - prohlubující kurz

 

Organizační informace

Místo kurzu: Ubytovna zdravotních sester Netroufalky 1, Brno – vzdělávací centrum

Předpokládaná cena 10 000 Kč

 

Délka kurzu

Kurz se skládá ze tří samostatných modulů:

Základní modul                     celkem  24  hod. (teorie 12 praxe   12)   

Nástavbový modul                   celkem 24  hod. (teorie 12    praxe   12)           

Prohlubující modul               celkem   8  hod.  (teorie 4   praxe     4)     

Celková hodinová dotace je 28 hodin teorie a 28 hodin praxe. 

Certifikovaný kurz je  základní, nástavbový, prohlubující ukončen zkouškou. Účastník obdrží příslušné certifikáty.

 

Vstupní podmínky

Kurz je určen nelékařským zdravotnickým povoláním, která se podílí na zdravotní a ošetřovatelské péči a splňují kvalifikační podmínky dané zákonem 96/2004 Sb. v platném znění dle § 5,6,7,10,18,22,23,24,29.

Absolvent všech modulů Certifikovaného kurzu Bazální stimulace® získá tuto zvláštní odbornou způsobilost při provádění ošetřovatelské péče v konceptu Bazální stimulace® .

 

Přihlášku zasílejte na e-mail: 

Po potvrzení přihlášky bude zaslána pozvánka s uvedením potřebných pomůcek, které si přinesou účastníci.

 

Ke stažení

Přihláška

 

 

Certifikovaný kurz - Vedení adaptačního procesu pro vybrané profese lůžkových zařízení

FN Brno pořádá certifikovaný kurz Vedení adaptačního procesu pro vybrané profese lůžkových zařízení dle akreditace MZ 12980/2015-4/ONP.

 

Termín: jaro 2018

Místo konání: bude upřesněno – teoretická část

IHOK – praktická část

 

Garant kurzu: Mgr. Mičudová Erna

Délka kurzu: 40 vyučovacích hodin

Teoretická výuka bude realizována v rozsahu 24 hodin.

Praktická část bude realizována v rozsahu 16 hodin.

                   

Certifikovaný kurz je ukončen obhajobou závěrečné práce v poslední den praxe.

 

Předpokládaná cena:

2 500,- Kč   (v ceně není zahrnuto ubytování a stravování)

 

Vstupní podmínky:

Kurz je určen pro nelékařské zdravotnické profese dle Zákona 96/2004 Sb. v platném znění.

Absolvent certifikovaného kurzu získá zvláštní odbornou  způsobilost v rozsahu: Samostatného vedení, koordinace a hodnocení pracovního výkonu v oblasti ošetřovatelství, porodní asistence nebo laboratorní praxe v souvislosti s adaptačním procesem nově nastupujících nelékařských zdravotnických pracovníků.

 

Bližší informace:

Mgr. Lucie Chocholáčová

tel. 532 233 471, přihlášku zasílejte na e-mail:  .

 

Ke stažení

Akreditace - Vedení adaptačního procesu (pdf: 1,2 MB)

Přihláška - Vedení AP (doc: 74,5 KB)

 

 

 

Certifikovaný kurz - Psychologická vývojová diagnostika

FN Brno pořádá certifikovaný kurz Psychologická vývojová diagnostika dle akreditace MZ DR 74400/2016-3/ONP

 

Termín:

1. kurz: 17.12.2013 - 30.4.2016 - probíhá

2. kurz: 12.3.2015 - 31.12.2016 - probíhá

3. kurz: zahájení 24. - 25.11.2016 - probíhá

4. kurz: zahájení 1.2. - 2.2.2018

 

Místo konání:

Thomayerova nemocnice Praha, teoretická část

FN Brno, Neonatologická ambulance Obilní  trh 11, Brno – praktická část

Závěrečné zkouška (pro všechny běhy)

Termín: 6. 4. 2018 od 8.00 hodin

Místo konání: Thomayerova nemocnice Praha - Krč

Garant kurzu: Mgr. Hana Jahnová

Délka kurzu: 75 vyučovacích hodin

Teoretická výuka bude realizována v rozsahu 20 hodin.

Praktická část bude realizováno v rozsahu 40 hodin.

Teoreticko – praktická bude realizována v rozsahu 15 hodin.

 Certifikovaný kurz je ukončen zkouškou.

Předpokládaná cena: 5 000,- Kč (v ceně není zahrnuto ubytování a stravování)

 

Vstupní podmínky:

Kurz je určen pro  psychology se získanou specializovanou způsobilostí v oboru Klinická psychologie, Dětská klinická psychologie nebo pro psychology se  zařazením do specializační přípravy v uvedených oborech.

Absolvent certifikovaného kurzu získá zvláštní odbornou  způsobilost pro použití psychologických vývojových škál při výkonu zdravotnického povolání.

 

Bližší informace:

Mgr. Lucie Chocholáčová

tel. 532 233 471, přihlášku zasílejte na e-mail:  .

 

Požadavky na praxe studentů

Mgr. Lucie Chocholáčová 

tel. 532 233 471, e-mail: chocholacova.lucie((zavinac)fnbrno.cz

 

Ke stažení

Akreditace 2015 (pdf: 1,1 MB)

Akreditace - Psychologická vývojová diagnostika (docx: 845,1 KB)

Přihláška PV Diagnostika (doc: 74,5 KB)

Úvodní stránka > Pro odbornou veřejnost > Vzdělávání > Certifikované kurzy pro NLZP > Certifikovaný kurz - Specifická ošetřovatelská péče při endokospických vyšetřeních v gastroenterologii a bronchologii

 

 

 

Certifikovaný kurz - Specifická ošetřovatelská péče při endokospických vyšetřeních v gastroenterologii a bronchologii

FN Brno pořádá certifikovaný kurz Specifická ošetřovatelská péče při endoskopických vyšetřeních v gastroenterologii a bronchologii dle akreditace MZDR 5930/2016-6/ONP.

 

Termín: jaro 2018 - teoretická část

po ukončení teoretické části bude praktická část 40 hod. po skupinkách 2-3 účastníků.

předpokládané datum ukončení - bude upřesněno

Místo konání: Endoskospické centrum FN Brno

Garant kurzu: prof. MUDr. Aleš Hep, CSc., prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

 

Délka kurzu: 100 vyučovacích hodin

Teoretická výuka bude realizována v rozsahu 60 hodin.

Praktická část bude realizována v rozsahu 40 hodin.

 Certifikovaný kurz je ukončen zkouškou.

Cena certifikovaného kurzu: 4 100,- Kč  (v ceně není zahrnuto ubytování a stravování)

 

Vstupní podmínky:

Kurz je určen pro NLZP dle zákona 96/20004 Sb. v platném znění pro všeobecné sestry dle §5 s výkonem práce bez odborného dohledu s praxí na pracovišti s interním nebo chirurgickým zaměřením v délce minimálně 6 měsíců.

Absolvent certifikovaného kurzu získá zvláštní odbornou způsobilost v těchto činnostech:

  • příprava a asistence při provádění endoskopických výkonů v gastroenterologii a bronchologii
  • asistence při provádění invazivních výkonů
  • edukace a příprava pacienta k endoskopickým výkonům
  • péče o pacienta při a po endoskopickém výkonu

- provádění specializovaných sterilizačních a dezinfekčních postupů při přípravě endoskospické techniky

 

Bližší informace:

Mgr. Lucie Chocholáčová

tel. 532 233 471, přihlášku zasílejte na e-mail: .

 

Ke stažení

Akreditace - Spec. oš. péče při endoskopických vyšetřeních (docx: 828,8 KB)

Přihláška - SOP při end. vyšetřeních (doc: 74,0 KB)

 

Úvodní stránka > Pro odbornou veřejnost > Vzdělávání > Certifikované kurzy pro NLZP > Certifikovaný kurz - Specifická ošetřovatelská péče při aplikaci otevřených zářičů v nukleární medicíně

 

 

 

Certifikovaný kurz - Specifická ošetřovatelská péče při aplikaci otevřených zářičů v nukleární medicíně

FN Brno pořádá certifikovaný kurz Specifická ošetřovatelská péče při aplikaci otevřených zářičů v nukleární medicíně, dle akreditace MZDR 55796/2014-14/ONP.

 

Termín: 5. – 23. 3. 2018

Místo konání: Klinika nukleární medicíny FN Brno, výuková místnost

Garant kurzu: MUDr. Igor ČERNÝ

Délka kurzu: 80 vyučovacích hodin

Teoretická výuka bude realizována v rozsahu 40 hodin.

Praktická část bude probíhat ve dvou pracovních skupinách, a to  v rozsahu 40 hodin.

Certifikovaný kurz je ukončen zkouškou v poslední den praxe.

 

Předpokládaná cena: 3 500,- Kč (v ceně není zahrnuto ubytování a stravování)

 

Vstupní podmínky:

Kurz je určen pro nelékařské zdravotnické profese dle Zákona 96/2004 Sb. v platném znění, a to pro všeobecné sestry  s praxí na pracovišti nukleární medicíny v délce minimálně 6 měsíců

 

Absolvent certifikovaného kurzu získá zvláštní odbornou  způsobilost v těchto činnostech:

  • Aplikace radiofarmak pacientovi pro diagnostiku a terapii pomocí otevřených zářičů.
  • Ředění a přípravu radiofarmak před aplikací pacientovi.

 

V případě nízkého počtu zájemců nebude kurz realizován v uvedeném termínu.

O této změně budete včas informováni.

 

Bližší informace: organizátorka certifikovaného kurzu

Mgr. Lucie Chocholáčová

tel. 532 233 471, přihlášku zasílejte na e-mail: .

 

Při zahájení certifikovaného kurzu účastník předloží doklad o splnění vstupních podmínek (potvrzení délky praxe a pracovním zařazení)  a doklad o úhradě účastnického poplatku.

Ke stažení

Akreditace - Spec. oš. péče v nukleární medicíně 10_8_2015 (pdf: 1,2 MB)

Přihláška do certifikovaného kurzu KNM 12_2015 (doc: 66,0 KB)

 

Úvodní stránka > Pro odbornou veřejnost > Vzdělávání > Certifikované kurzy pro NLZP > Certifikovaný kurz – Specializované činnosti všeobecné sestry v zařízení transfuzní služby

 

 

 

 

Certifikovaný kurz – Specializované činnosti všeobecné sestry v zařízení transfuzní služby

FN Brno pořádá certifikovaný kurz Specializované činnosti všeobecné sestry v zařízení transfuzní služby dle akreditace MZDR 52369/2016-3/ONP.

Termín: 12. - 23.3.2018

Místo konání: TTO – knihovna Transfuzního a tkáňového oddělení – teoretická část

TTO – prostory Transfuzního a tkáňového oddělení - praktická část

Garant kurzu: MUDr. Hana Lejdarová

Délka kurzu: 80 vyučovacích hodin

Teoretická výuka bude realizována v rozsahu 40 hodin

Praktická část bude realizována v rozsahu 32 hodin

Závěrečné ukončení v rozsahu 8 hodin
                   
Certifikovaný kurz je ukončen závěrečným testem a praktickou zkouškou v  poslední den praxe.
 
Předpokládaná cena: 6 800,- Kč (v ceně není zahrnuto ubytování a stravování)

 

Vstupní podmínky:

Kurz je určen pro osoby s odbornou způsobilostí k výkonu povolání všeobecné sestry dle Zákona 96/2004 Sb. v platném znění, s Osvědčením pro výkon práce bez odborného dohledu a s praxí v zařízení transfuzní služby v délce minimálně 12 měsíců.

Účastník musí být vybaven ochrannými pomůckami (bílým pláštěm a obuví).

Absolvent certifikovaného kurzu získá zvláštní odbornou  způsobilost pro specializované činnosti v zařízení transfuzní služby.


Ubytování je možné na Ubytovně zdravotních sester (Netroufaky 1, Brno).

Kontatujte prosím správce ubytovny p. Poláčka (tel. 532 238 004, e-mail: )


Bližší informace:

Mgr. Lucie Chocholáčová

tel. 532 233 471, přihlášku zasílejte na e-mail: .

 
Při zahájení certifikovaného kurzu účastník předloží doklad o splnění vstupních podmínek (potvrzení délky praxe a pracovním zařazení)  a doklad o úhradě účastnického poplatku.

Ke stažení

Přihláška do CK Specializované činnosti všeobecné sestry v zařízení transfuzní služby (doc: 74,5 KB)

Akreditace CK Specializované činnosti všeobecné sestry v zařízení transfuzní služby (pdf: 445,4 KB)

 

 

Bližší informace podá:

Mgr. Lucie Chocholáčová, e-mail:   - organizátorka certifikovaného kurzu.

 

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji