Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Placené služby - Závodní lékař

CENÍK č. 51 / 2017 – 09.5

Placené výkony

Pro pracoviště závodní lékař FN Brno byl vyhotoven ceník placené výkony. Každý pacient musí být s cenou nejprve seznámen a poté mu musí být vystaven doklad, v němž je uvedeno, jaký výkon bude proveden a jaká je výše finanční úhrady. Úhrada výkonu musí být provedena na pokladnách FN Brno.

Název výkonu Cena bez DPH DPH 15% Cena vč. DPH
Vyšetření za účelem vydání řidičského průkazu 243,48 Kč 36,52 Kč 280,00 Kč
Vyšetření na zbrojní pas, letectví 365,22 Kč 54,78 Kč 420,00 Kč
Vyšetření na zbrojní pas, letectví, řidičský průkaz - prodloužení 121,74 Kč 18,26 Kč 140,00 Kč
Zdravotnický průkaz 243,48 Kč 36,52 Kč 280,00 Kč
Potvrzení přihlášky na letní a zimní tábory, rekreační a sportovní akce 60,87 Kč 9,13 Kč 70,00 Kč
Potvrzení pro vysokou školu (1x za různý počet)  60,87 Kč 9,13 Kč 70,00 Kč
Periodická prohlídka, svářečské průkazy 243,48 Kč 36,52 Kč 280,00 Kč
Vyšetření před nástupem na brigádu 121,74 Kč 18,26 Kč 140,00 Kč
Očkování na vlastní žádost (klíšťata, hepatitida…) - bez očkovací vakcíny 80,00 Kč osvobozeno od DPH

 

 

CENÍK č. 20 / 2022 – 09.5

Kalkulace vstupních, výstupních a preventivních prohlídek pro externí pacienty

Pro pracoviště závodní lékař FN Brno byla provedena aktualizace kalkulace pracovnělékařských prohlídek nerizikových pracovišť. Prohlídky jsou prováděny na žádost cizí organizace, a proto nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Pracovnělékařské prohlídky rizikových pracovišť musí být doplněny o vyšetření stanovená vyhláškou č. 79/2013 Sb.
pro konkrétní typ práce a budou kalkulovány individuálně na základě smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb uzavřené s příslušným zaměstnavatelem.

 

Prohlídky

       

P.č.

Název výkonu

Kód výkonu

Cena bez DPH

DPH 15%

Cena vč. DPH

1.

Vstupní prohlídka - závodní lékař

indiv. kalkulace

765,22 Kč

114,78 Kč

880,00 Kč

2.

Výstupní prohlídka - závodní lékař

01023

321,74 Kč

48,26 Kč

370,00 Kč

3.

Preventivní prohlídka závodní preventivní péče, typ I.

indiv. kalkulace

540,00 Kč

osvobozeno od DPH

4.

Mimořádná prohlídka

01023

322,00 Kč

osvobozeno od DPH

 

           

Poradenská činnost

       

Č.

Název výkonu

Cena
bez DPH

DPH
21%

Cena
vč. DPH

5.

Poradenská činnost pro fyzické a právnické subjekty za započatou hodinu

504,13 Kč

105,87 Kč

610,00 Kč

6.

Poradenská činnost pro fyzické a právnické subjekty – pro malé pracnosti do půl hodiny

252,07 Kč

52,93 Kč

305,00 Kč

Platnost ceníku od 1. března 2022

 

 

CENÍK č. 15/2016–09.5

Očkování Prevenarem 13

Pro DTC - Ambulanci pracovnělékařských služeb byl zpracován ceník na očkování Prevenarem 13. Pacient hradí rozdíl mezi cenou aplikované ekonomicky náročnější očkovací látky a úhradou zdravotní pojišťovny stanovenou pro ekonomicky nejméně náročnou variantu (plnou cenu v případě nepřiznání úhrady vakcíně).

Druh očkování Ekonom. náročnější očkovací látka Cena ekonom. náročnější očkovací látky Nejvyšší úhrada od zdrav. pojišťovny Doplatek
PNEUMOKOK PREVENAR 13 1 394,00 Kč 482,33 Kč 911,67 Kč

 

CENÍK č. 103 / 2013-09.5

Kalkulace vstupních prohlídek pro cizince

Pro FN Brno byl vyhotoven ceník vstupních lékařských prohlídek pro pacienty z řad cizích státních příslušníků za účelem zhodnocení celkového zdravotního stavu. Každý pacient musí být s cenou nejprve seznámen a po té mu musí být vystaven doklad, v němž je uvedeno, jaký výkon bude proveden a jaká je výše finanční úhrady. Úhrada výkonu musí být provedena na pokladnách FN Brno.

 

Poř. č.  Název Cena vč. DPH
1 Ženy 15 let až 25 let (negravidní)     8 686 Kč
2 Ženy 25 let až 40 let (negravidní)     9 057 Kč
3 Ženy nad 40 let (negravidní)     9 778 Kč
4 Ženy 15 let až 25 let (gravidní)     8 412 Kč
5 Ženy 25 let až 40 let (gravidní)     8 795 Kč
6 Ženy nad 40 let (gravidní)     8 904 Kč
7 Muži 15 let až 40 let     7 451 Kč
8 Muži nad 40 let     8 150 Kč
9 Děti do 15 let     1 139 Kč

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji