Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Centrum duševního zdraví – společný projekt Prahu jižní Morava a Psychiatrické kliniky FN Brno

První Centrum duševního zdraví v Jihomoravském kraji společně připravuje Práh jižní Morava, z.ú., a Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Brno.

 

Vytvoření Center duševního zdraví (CDZ) vychází z reformy psychiatrické péče v České republice a její základním posláním je poskytovat dlouhodobou podporu osobám, které se v důsledku svého duševního onemocnění ocitly v tíživé sociální situaci nebo jsou touto situací ohroženy. Péče bude nepřetržitá a pacient/klient se v systému nebude ztrácet. Při trvalé podpoře se pacient/klient nebude propadat do hlubokých krizí a významně klesne potřeba dlouhodobých hospitalizací. 

 

„Při vytvoření CDZ vycházíme již z předchozí spolupráce terénních týmu Prahu a PK FN Brno. Lidem s duševním onemocněním se péče dostane včas a v přirozeném prostředí, takže nebudou muset být dlouhodobě hospitalizovaní, případně hospitalizovaní nebudou muset být vůbec, takže se z nich nestanou chronicky duševně nemocní pacienti odkázaní pouze na pomoc ostatních, ale budou mít šanci ve spolupráci s návaznými službami žít běžným životem jako ostatní lidé,“ říká za Práh jižní Morava PaedDr. Blanka Veškrnová.


„Věřím, že díky tomuto novému způsobu poskytování zdravotních a sociálních služeb pomůžeme našim pacientům vést kvalitnější a bezpečnější život,“ uvedl přednosta Psychiatrické kliniky FN Brno a náměstek pro vědu, výzkum a školství prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.


Služby Centra duševního zdraví jsou poskytovány přímo v prostředí pacienta a to na základě multidisciplinárního týmu, který je tvořen profesionály různých odborností ze zdravotní a sociální oblasti, kteří spolu velmi úzce spolupracují. Jedná se o lékaře, psychologa, psychiatrické sestry, sociální pracovníky atd. Všichni členové týmu pracují ambulantně i v terénu, sdílí klienty/pacienty a průběžně si předávají důležité informace.

Tým CDZ bude dále spolupracovat s dalšími zdravotnickými službami a organizacemi poskytující podporu lidem s duševním onemocněním v oblasti bydlení, práce a vzdělávání. 


Jaká je cílová skupina CDZ?

o    Klienti/pacienti se závažným duševním onemocněním (SMI – Serious/severe Mental Illness). CDZ poskytuje dlouhodobou péči zahrnující psychiatrickou a sociální rehabilitaci zaměřenou na zotavení.
o    Osoby s potřebou včasné intervence, tzn. osoby s rizikem rozvoje SMI. 


Cílem CDZ je včasná diagnostika onemocnění a rychlé započetí léčby směřující k co nejrychlejšímu zotavení. 

 

o    Lidé v krizových situacích s akutními psychickými obtížemi nevyžadující hospitalizaci. Akutní stavy nebo dekompenzace chronických psychiatrických onemocnění s výjimkou akutních intoxikací.

 

Cílem je krátkodobá intervence a případné předání do další odborné péče.

CDZ bude poskytovat mobilní, ambulantní, krizové a denní služby. 
•    Prevence hospitalizací a jejich zkracování
•    Včasný záchyt rozvoje vážného onemocnění
•    Nápomoc k návratu dlouhodobě hospitalizovaných do komunity

 

 

Pavel Žára
Centrum komunikace
Fakultní nemocnice Brno
tel. +420 532 232 193
e-mail:

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji