Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od 27. 5. jsou umožněny návštěvy v celé FN Brno (areál Bohunice, Porodnice, Dětská nemocnice) za určitých pravidel, ty naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde.

Cena za nejlepší abstrakt XXXIII. OHD 2019 pro tým z IHOK FN Brno a LF MU

Vědecký výbor XXXIII. Olomouckých hematologických dnů 2019 udělil Cenu za nejlepší abstrakt pro Mgr. Veroniku Navrkalovou, Ph.D., a kolektiv autorů z Centra molekulární biologie a genové terapie Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a LF MU za sdělení Komplexní NGS panel pro analýzu prognostických a prediktivních markerů B-buněčných lymfoproliferací.

 

Práce byla přednesena v sekci Laboratorní hematologie. Hlavním tématem letošních OHD konaných 26. - 28. 5. 2019 v Olomouci byla přesná diagnostika a cílená léčba chorob krvetvorby. Celý tým si tohoto ocenění velice váží a je velmi motivující pro další práci.

 

 

 

 

 

Centrum komunikace

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 232 193

e-mail:

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji