Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

CAR nabízí vyšetření integrity DNA spermií

 

1) aktuální otázky v oblasti asistované reprodukce

            Ministerstvo zdravotnictví ČR reagovalo na nedodržování §6 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. v některých privátních centrech a dopisem ze dne 6. 4. 2016  vyzvalo k respektování dne 49. narozenin jako maximální horní hranice pro výkony asistované reprodukce a důrazně varovalo před jeho porušením.

 

 

 

2) audit CAR 01

            - vývoj stimulačních protokolů

            - nárůst mikromanipulačních fertilizačních metod

            - informace o využití dynamického laseru pro asistovanou reprodukci OCTAX NaviLase

            - vliv snížení počtu transferovaných embryí na incidenci vícečetných těhotenství a komplikací

- výzkumná činnost našeho centra je zaměřená na výběr  optimálního embrya pro transfer, což je základním předpokladem pro další zlepšování výsledků léčby neplodnosti. Další pokrok v této oblasti vyžaduje přesnější informace o  fyziologické aktivitě jednotlivých embryí. Naše centrum ve spolupráci s  Ústavem biochemie  Přírodovědecké fakulty  Masarykovy university (CEITEC) se věnuje vývoji nových metod, které  detekují jednotlivé markery životaschopnosti embrya a zvyšují efektivitu jeho transferu. Výsledky již byly publikovány v renomovaných zahraničních časopisech.

 

 

3) nově nabízená metoda vyšetření spermatu

 

 

 

Základní vyšetření spermiogramu u mužů neodhalí asi 30 % případů mužské neplodnosti. Centrum asistované reprodukce Gynekologicko-porodnické kliniky LF MU a FN Brno nabízí od února 2016 vyšetření integrity DNA spermií.

 

Tento test je samostatné vyšetření, které stanoví podíl spermií s neporušenou DNA. Stav integrity DNA spermií nemusí vůbec korelovat s výsledky spermiogramu, (koncentrací, pohyblivostí a morfologií spermií) a přesto může být příčinou neplodnosti ze strany muže.

 

Na poškození integrity spermií se podílí celá řada vnějších i vnitřních faktorů, mezi které patří například nezdravý životní styl a život ve znečištěném prostředí. Jako jedna z hlavních příčin bývá často označován oxidativní stres. Nicméně na poškození spermií mají vliv i další faktory jako jsou věk, kouření či rizikové povolání. Zvýšené poškození integrity chromatinu spermií bylo sledováno také po prodělaných infekcích urogenitální soustavy (např. chlamydiózy), po podstoupených chemoterapiích či varikokéle.

 

Poškození integrity DNA spermií se nemusí morfologicky projevit na spermiích, nemusí ani být příčinou neschopnosti spermií oplodnit vajíčko. Přestože takto poškozené spermie většinou nejsou schopné oplození, tak může dojít k úspěšné fertilizaci a vzniku embrya. Časný embryonální vývoj těchto embryí je však nezřídka narušený a často vede k samovolným potratům.

 

U některých mužů může mít efekt změna životního stylu či aplikace antioxidantů. U mužů se zvýšeným podílem spermií s poškozenou integritou DNA, kteří podstupují terapii léčby neplodnosti v centrech asistované reprodukce, je vhodné využít pokročilé metody selekce jak spermií, tak také vlastních embryí před jejich embryotransferem. Vhodné je také doplnit postup o genetické vyšetření embryí a transferovat pouze embrya, která jsou v pořádku bez chromozomálních aneuploidií.

 

 

 

 

Centrum komunikace

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 232 193

mobil.: +420 602 586 620

e-mail:

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji