Menu
Česky English
532 23 1111

Brněnské neurochirurgické dny

Vážené dámy a pánové,

vracíme se k našemu pozvání na „14. Brněnské neurochirurgické dny“, které ve dnech 30. listopadu – 1. prosince 2023 v konferenčních prostorách hotelu Galant v Lednici u Břeclavi pořádá Neurochirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno.

Hlavním tématem letošního ročníku je „Neuroonkologie“. Odborný program bude sestaven jak z vyzvaných tak i přihlášených sdělení. V rámci odborného programu vystoupí prof. Dr. Med. Ulrich Sure, Dr. Laurel Rauschenbach, prof. Ivan Radovanovič, Ph.D., prof. Karl Schaller, MD., Ph.D., dr. Hannah Hadice, prof. MUDr. David Netuka, Ph.D., prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D. a další. Nedílnou součástí Brněnských neurochirurgických dnů je i sesterská sekce.
 

Máte-li zájem se akce zúčastnit, neváhejte se zaregistrovat, registrační formulář a organizační podrobnosti najdete na internetových stránkách 14. Brněnských neurochirurgických dnů.


Odborný program bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle platných předpisů. NLZP obdrží potvrzení účasti.

Věříme, že Vás tematické zaměření zaujme, a že i Vy přispějete svojí odborností ke kvalitnímu programu akce.

Těšíme se na vaši účast a setkání a jsme

S přátelským pozdravem
 

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA

za programový výbor

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji