Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Brněnské neurochirurgické dny

Brněnské neurochirurgické dny s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie se uskuteční od 18. do 19. listopadu 2021 v Brně, hotel Best Western Premier Hotel International Brno. Akci pořádá Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU pod záštitou České neurochirurgické společnosti ČLS JEP a České lékařské komory.

 

Pozvánka od přednosty Neurochirurgické kliniky FN Brno a LF MU:

 

Vážení přátelé,

dovolte, abych Vás srdečně pozval již na 13. ročník Brněnských neurochirurgických dnů.

Poprvé v historii BND se setkáme přímo v Brně, v hotelu Best Western International, který je zárukou odpovědného a profesionálního přístupu k organizaci podobných akcí.

Brněnské neurochirurgické dny se budou konat ve dnech 18. - 19. listopadu 2021. Tématem letošního setkání bude neurotraumatologie.

Typickým rysem neurotraumatologie současnosti je posílání snímků systémem PACS z regionálních nemocnic na spádovou neurochirurgii. Často bývá indikovaná konzervativní terapie na místě s kontrolním CT za určité časové období. Regionální chirurgie, JIP a ARO oddělení jsou tak stále více vtahováni do diagnosticko-terapeutického procesu při péči o tyto pacienty. Rád bych proto vyzval zástupce těchto pracovišť k aktivní nebo i pasívní účasti na naší konferenci. Kromě tohoto praktického tématu bude samozřejmě součástí programu i další problematika diagnostiky operační i pooperační terapie pacientů s poraněním mozku včetně neurointenzívní péče a neurorehabilitace.

Někteří významní členové EANS komunity přislíbili účast: Prof. Schaller, prof. Vukič, prof. Smolanka a prof. Büki.

Součástí Brněnských neurochirurgických dnů bude jako obvykle i sesterská sekce.

Těším se na naše setkání.

Martin Smrčka a kolektiv Neurochirurgické kliniky FN Brno a LF MU

 

 

TÉMATA LÉKAŘSKÉ SEKCE

Neurotraumatologie

Varia

 

TÉMATA SESTERSKÉ SEKCE

Ošetřovatelská péče v neurotraumatologii

Varia

 

ABSTRAKTA K PŘEDNÁŠKÁM:

Zasílejte e-mailem nejpozději do 26. 10. 2021

na adresu:

 

Bližší informace o ubytování a přihlášku naleznete zde.

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji