Menu
Česky English
532 23 1111

Audit Evropské referenční sítě pro vzácná krevní onemocnění (EuroBloodNet) ve FN Brno

V pátek 21. 4. 2023 proběhl ve FN Brno audit Evropské referenční sítě (ERN; https://health.ec.europa.eu/european-reference-networks_en) pro vzácné krevní nemoci (EuroBloodNet). FN Brno je prvním centrem z České republiky, které bylo do této sítě zřízené Evropskou komisí přijato (v roce 2016) a které zajišťuje komplexní péči o nemocné se vzácnými nemocemi krvetvorby (dalšími centry z ČR jsou FN Olomouc – pouze pro pediatrické nemocné; a ÚHKT Praha – pouze pro některé krevní nemoci u dospělých). FN Brno v této síti zastupují Interní hematologická a onkologická klinika, Oddělení klinické hematologie a Oddělené dětské hematologie a biochemie. Auditu se proto účastnili prof. Doubek, doc. Blatný, dr. Smejkal a prof. Mayer.

Cílem auditu bylo zjistit, jak je centrum vybavené pro diagnostiku a léčbu vzácných nemocí, jaké jsou edukační aktivity centra, jakou rozvíjí národní a mezinárodní spolupráci, jaká je jeho mezinárodní prestiž, jak je centrum schopné pečovat o zahraniční pacienty, jak probíhá vzdělávání na centru, jak jsou vedeny registry nemocných, jak jsou nemocní informováni o onemocněních, jak centrum spolupracuje s organizacemi pacientů a jakou má podporu v rámci instituce i v rámci celé republiky.

Součástí auditu byly i pohovory auditorů s pacienty, které si auditoři náhodně vybrali ze seznamů nemocných, kteří se ve FN Brno se vzácnými krevními nemocemi léčí. Auditoři vedli pohovor s nemocnými i jejich rodinnými příslušníky v přítomnosti překladatele.

V závěrečném shrnutí auditu, který v žádném případě nebyl formální, auditoři konstatovali, že pro ERN a EuroBloodNet je ctí, že její součástí je takovéto vynikající centrum. Jde o ocenění dlouholeté, systematické a velmi kvalitní práce širokých kolektivů uvedených pracovišť.

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji