Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Podmínky pro umožnění návštěv pacientů naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde.

Ústav patologie PMDV

Přednosta: Doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.

Telefon: 532 233 505

E-mail:

____________________________________________

Primář: MUDr. Zdeněk Pavlovský

Telefon: 532 233 435

E-mail:

____________________________________________

Vedoucí laborantka: Drahomíra Procházková

Telefon:  532 232 726

E-mail:

_____________________________________________

Patologie je základním diagnostickým morfologickým oborem, který v součinnosti se všemi klinickými obory zásadním způsobem přispívá ke stanovení diagnózy. Jakýkoliv vzorek odebrané tkáně, orgánu nebo orgánového komplexu je patologem podrobně makroskopicky popsán a po laboratorním zpracování posouzen také mikroskopickým vyšetřením, jehož výsledkem je morfologická diagnóza, která určuje další léčebný postup. Mikroskopickým vyšetřením vzorků pacientů určujeme charakter jejich chorobného procesu, dokážeme odlišit zánětlivý proces od nádorového a určit, jde-li o nádor nezhoubný, nebo zhoubný. Tento proces se označuje jako biopsie. Bioptické vyšetření trvá v průměru 2–3 dny. Pokud je nutno provést další vyšetření histochemická a imunohistochemická, je výsledek zaslán na klinická oddělení do týdne. Za situací, kdy je nutné tento proces zkrátit, například při některých operacích, provádíme biopsie peroperační, kdy je laboratorní zpracování vzorku zkráceno na několik minut a diagnózu hlásíme operujícímu lékaři cca za 30 minut. Další důležitou činností jsou vyšetření cytologická, kdy se diagnóza stanovuje nikoliv na základě vyšetření tkáně, ale pouze buněk. Provádíme cytologická vyšetření tekutin získaných punkcí, výplachy, stěry. Patologie provádí také patologicko-anatomické pitvy. Jejich cílem je makroskopickými a následnými mikroskopickými technikami stanovit pitevní diagnózu a porovnat ji s diagnózou klinickou. Případné diskrepance a zajímavé pitevní nálezy jsou diskutovány na klinicko-patologických seminářích.

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji