Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Úmrtní list

Úmrtní list vystavuje příslušná matrika dle místa úmrtí, obvykle do 14 dnů po pohřbu.

Příslušné matriky dle místa úmrtí:

FN Brno – PMDV, Bohunice

Matrika Brno - střed, Dominikánská 2, PSČ 601 69, tel. 542 526 244-6 Matrika

FN Brno – Pracoviště reprodukční medicíny, ul. Obilní trh

Matrika Brno - střed, Dominikánská 2, PSČ 601 69, tel. 542 526 244-6 Matrika

FN Brno – Pracoviště dětské medicíny, ul. Černopolní:

Matrika Brno - sever, Bratislavská 70, PSČ 601 47, tel. 545 542 268 Matrika 

Při úmrtí osoby obdrží matriční úřad od poskytovalele zdravotních služeb „List o prohlídce zemřelého“, na jehož základě zapíše zemřelou osobu do knihy úmrtí a vystaví úmrtní list. Pokud jsou pohřební službou doručeny i všechny předepsané doklady k vystavení úmrtního listu, je vystavený úmrtní list zaslán na adresu vypravitele pohřbu, a to doporučenou poštou do vlastních rukou, v opačném případě je nezbytné si úmrtní list vyřídit osobně na Odboru matrika.

K vystavení úmrtního listu je potřeba:

  • občanský průkaz zemřelého (u cizinců cestovní pas, příp. průkaz povolení k pobytu)
  • rodný případně oddací list zemřelého
  • fakturu o zaplacení pohřbu


Při osobním převzetí úmrtního listu je třeba předložit výše uvedené doklady, pokud je pozůstalí nepředali pohřební službě při vyřizování pohřbu, a dále doklad totožnosti osoby vyřizující úmrtní list (případně matriční doklad prokazující příbuzenský vztah).

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji