Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Publikace 2014

Publikace 2014

Článek v časopise

DASTYCH, M., ČÍHALOVÁ, M., DASTYCH, M. Stanovení železa a mědi v jaterní bioptické tkáni pacientů s různou jaterní patologií: diagnostický význam a vztah k sérovým parametrům železa a mědi. Klinická biochemie a metabolismus. 2014, 22(4), 184-188. ISSN 1210-7921.

DEMLOVA, R., MELICHÁRKOVÁ, K., REHAK, Z., KŘEN, L., OŠLEJŠKOVÁ, H., ŠTĚRBA, J. Successful use of metronomic vinblastine and fluorothymidine pet imaging for the management of intramedullary spinal cord anaplastic oligoastrocytoma in a child. Current Oncology. 2014, 21(6), E790-E793. ISSN 1198-0052.

HLAVSA, J., PROCHÁZKA, V., MAZANEC, J., HAUSNEROVÁ, J., PAVLÍK, T., ANDRAŠINA, T., NOVOTNÝ, I., PENKA, I., KALA, Z. Standardizace patologického vyšetření resekátu pankreatu. Rozhledy v chirurgii. 2014, 93(3), 132-138. ISSN 0035-9351.

HUDEČEK, R., FELSINGEROVÁ, Z., FELSINGER, M., JANDÁKOVÁ, E. Laparoscopic Treatment of Cesarean Scar Ectopic Pregnancy. Journal of Gynecologic Surgery. 2014, 30(5), 309-311. ISSN 1042-4067.

JANÍKOVÁ, A., MAREČKOVÁ, A., BAUMEISTEROVA, A., KREJČÍ, M., ŠUPÍKOVÁ, J., ŠÁLEK, D., HORKÝ, O., TICHÝ, B., HANKE, I., POSPÍŠILOVÁ, Š., MOULIS, M., MAYER, J. Transmission of t(11;14)-positive cells by allogeneic stem cell transplant: 10-year journey to mantle cell lymphoma. Leukemia & Lymphoma. 2014, 55(8), 1935-1938. ISSN 1042-8194.

KINDLOVÁ, D., JAKUBÍČKOVÁ, B., SKŘIČKOVÁ, J., TURČÁNI, P., HRAZDÍROVÁ, M., TOMÍŠKOVÁ, M., BINKOVÁ, I., STAŇKOVÁ, Y., MOULIS, M., NOVOTNÁ, B. Bronchoskopie v rámci diferenciální diagnostiky obtížně léčitelného astmatu. Studia pneumologica et phthiseologica. 2014, 74(4), 129-132. ISSN 1213-810X.

LENGEROVÁ, M., RÁČIL, Z., HRNČÍŘOVÁ, K., KOCMANOVÁ, I., VOLFOVÁ, P., ŘÍČNÁ, D., BEJDÁK, P., MOULIS, M., PAVLOVSKÝ, Z., WEINBERGEROVÁ, B., TOŠKOVÁ, M., MAYER, J. Rapid detection and identification of mucormycetes in bronchoalveolar lavage samples from immunocompromised patients with pulmonary infiltrates by use of high-resolution melt analysis. Journal of Clinical Microbiology. 2014, 52(8), 2824-2828. ISSN 0095-1137.

MALČÍKOVÁ, J., STALIKA, E., DAVIS, Z., PLEVOVÁ, K., TRBUŠEK, M., MANSOURI, L., SCARFÓ, L., BALIAKAS, P., GARDINER, A., SUTTON, LA., SKUHROVÁ FRANCOVÁ, H., AGATHANGELIDIS, A., ANAGNOSTOPOULOS, A., TRACY, I., MAKRIS, A., ŠMARDOVÁ, J., GHIA, P., BELESSI, C., GONZALES, D., ROSENQUIST, R., OSCIER, D., POSPÍŠILOVÁ, Š., STAMATOPOULOS, K. The frequency of TP53 gene defects differs between chronic lymphocytic leukaemia subgroups harbouring distinct antigen receptors. British Journal of Haematology. 2014, 166(4), 621-625. ISSN 0007-1048.

MINÁŘ, L., IVANOVÁ, Z., JANDÁKOVÁ, E. Ovariální epiteliální malignity v adolescentním věku. Česká gynekologie. 2014, 79(2), 98-102. ISSN 1210-7832.

ROBEŠOVÁ, B., BAJEROVÁ, M., LIŠKOVÁ, K., SKŘIČKOVÁ, J., TOMÍŠKOVÁ, M., POSPÍŠILOVÁ, Š., MAYER, J., DVOŘÁKOVÁ, D. TaqMan based real time PCR assay targeting EML4-ALK fusion transcripts in NSCLC. Lung Cancer. 2014, 85(1), 25-30. ISSN 0169-5002.

ŘEHÁK, Z., FOJTÍK, Z., FRYŠÁNKOVÁ, l., ŠIMÍKOVÁ, J., KIELKOWSKÁ, I., NĚMEC, P., EBEROVÁ, E., OBROVSKÁ, M., STANÍČEK, J., EREMIÁŠOVÁ, J., VAŠINA, J., ŘEHÁKOVÁ, D., ŠNELEROVÁ, M., TICHÝ, T., KŘEN, L. 18F-FDG PET a PET/CT vyšetření u pacientů s obrovskobuněčnou arteritidou – praktický pohled z PET centra. Česká revmatologie. 2014, 22(2), 91-98. ISSN 1210-7905.

ŘEHÁK, Z., SZTURZ, P., KŘEN, L., FOJTÍK, Z., STANÍČEK, J. Upsampling From Aorta and Aortic Branches: PET/CT Hybrid Imaging Identified 18F-FDG Hypermetabolism in Inflamed Temporal and Occipital Arteries. Clinical Nuclear Medicine. 2014, 39(1), e84-e86. ISSN 0363-9762.

SHIH, D., NORTHCOTT, P., REMKE, M., KORSHUNOV, A., RAMASWAMY, V., KOOL, M., LUU, B., YAO, Y., WANG, X., DUBUC, A., GARZIA, L., PEACOCK, J., MACK, S., WU, X., ROLIDER, A., MORRISSY, A., CAVALLI, F., JONES, D., ZITTERBART, K., FARIA, C., SCHUELLER, U., KŘEN, L., KUMABE, T., TOMINAGA, T., RA, Y., GARAMI, M., HAUSER, P., CHAN, J., ROBINSON, S., BOGNAR, L. Cytogenetic Prognostication Within Medulloblastoma Subgroups. Journal of Clinical Oncology. 2014, 32(9), 886-896. ISSN 0732-183X.

STEHLÍKOVÁ, K., SKÁLOVÁ, D., ZÍDKOVÁ, J., MRAZOVA, L., VONDRACEK, P., MAZANEC, R., VOHANKA, S., HABERLOVA, J., HERMANOVÁ, M., ZAMECNIK, J., SOUČEK, O., OSLEJSKOVA, H., DVORACKOVA, N., SOLAROVA, P., FAJKUSOVÁ, L. Autosomal recessive limb-girdle muscular dystrophies in the Czech Republic. BMC Neurology. 2014, 14(AUGUST), 154. ISSN 1471-2377.

ŠÁLEK, D., VESELA, P., BOUDOVA, L., JANÍKOVÁ, A., KLENER, P., VOKURKA, S., JANKOVSKA, M., PYTLIK, R., BELADA, D., PIRNOS, J., MOULIS, M., KODET, R., MICHAL, M., JANOUSOVA, E., MUZIK, J., MAYER, J., TRNENY, M. Retrospective analysis of 235 unselected patients with mantle cell lymphoma confirms prognostic relevance of Mantle Cell Lymphoma International Prognostic Index and Ki-67 in the era of rituximab: long-term data from the Czech Lymphoma Project Database. Leukemia & Lymphoma. 2014, 55(4), 802-810. ISSN 1042-8194.

ŠMARDOVÁ, J., KOPTÍKOVÁ, J. Brazilský příběh mutace p53 R337H. Klinická onkologie. 2014, 27(4), 247-254. ISSN 0862-495X.

VESELÁ, P., TONAR, Z., ŠÁLEK, D., VOKURKA, S., TRNĚNÝ, M., KODET, R., MOULIS, M., KAŠPAROVÁ, P., VERNEROVÁ, Z., VELENSKÁ, Z., STŘÍTESKY, J., MICHAL, M., BOUDOVÁ, L. Microvessel density of mantle cell lymphoma. A retrospective study of its prognostic role and the correlation with the Ki-67 and the mantle cell lymphoma international prognostic index in 177 cases. Virchows Archiv. 2014, 465(5), 587-597. ISSN 0945-6317.

ZÁVESKÝ, L., JANDÁKOVÁ, E., TURYNA, R., LANGMEIEROVÁ, L., WEINBERGER, V., MINÁŘ, L. Cirkulující a extracelulární mikroRNA jako nové potenciální diagnostické markery pro gynekologické malignity. Praktická gynekologie. 2014, 18(4), 275-280. ISSN 1211-6645.

Kapitola v odborné knize

BRANČÍKOVÁ, D., JANDÁKOVÁ, E., PROTIVÁNKOVÁ, M., DVOŘÁK, K., MINÁŘ, L., BEDNAŘÍK, O., SZTURZ, P., MECHL, Z. Chemoterapie a její místo v současné léčbě pokročilého hormonálně dependentního karcinomu prsu. In: Léčba pokročilého karcinomu prsu. Praha: Farmakon Press, 2014, s. 31-33.

Příspěvek v konferenčním sborníku

BRYCHTOVÁ, V., BLAHÁK, J., OBACZ, J., ZELINKA, J., FABIAN, P., HRSTKA, R., PAVLOVSKÝ, Z., BULIK, O., VOJTĚŠEK, B. Zhodnocení exprese proteinů AGR2, AGR3 a MUC4 u karcinomu dutiny ústní. XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 24.04.2014 - 25.04.2014. In: Sborník abstrakt XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2014, 139-140.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon I, patro: 1

Porodnice Obilní trh, pavilon D

Dětská nemocnice, pavilon L, patro: -1

Kontakty:

Sekretariát:
532 23 3250
532 23 2281

Ambulantní doba:

Po-Pá 7:00-15:00

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji