Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Publikace 2013

Publikace 2013

Článek v časopise

ADAM, Z., SZTURZ, P., KŘEN, L., KREJČÍ, M., POUR, L., SVOBODA, T., HANKE, I., PENKA, I., KOUKALOVÁ, R., ŘEHÁK, Z., ČERVINKOVÁ, I., ŠTORKOVÁ, T., KRÁL, Z., MAYER, J.  PET-CT dokumentovaný rychlý nástup léčebné odpovědi cyklofosfamidu, thalidomidu a dexametazonu u multicentrické formy Castlemanovy nemoci. Popis případu a přehled informací o léčbě. Vnitřní lékařství, 2013, roč. 59, č. 4, s. 301-312.

ADAM, Z., SZTURZ, P., VANÍČEK, J., MOULIS, M., POUR, L., KREJČÍ, M., HÁJEK, R., MAYER, J.  Cladribine (2-chlorodeoxyadenosine) in frontline chemotherapy for adult Langerhans cell histiocytosis: A single-center study of seven cases. Acta Oncologica, 2013, roč. 52, č. 5, s. 994-1001.

BIENERTOVÁ VAŠKŮ, J., MAZÁNEK, P., HÉŽOVÁ, R., ČURDOVÁ, A., NEKVINDOVÁ, J., KŘEN, L., ŠTĚRBA, J., SLABÝ, O.  Extension of microRNA expression pattern associated with high-risk neuroblastoma. Tumor Biology, 2013, roč. 34, č. 4, s. 2315-2319.

ČERVINKOVÁ, I., SKOTÁKOVÁ, J., PAVLOVSKÝ, Z.  Intramuskulární hemangiom. Česká radiologie, 2013, roč. 67, č. 4, s. 303-306.

DOUBKOVÁ, M., DOUBEK, M., MOULIS, M., SKŘIČKOVÁ, J.  Exogenous lipoid pneumonia caused by chronic improper use of baby body oil in adult patient. Revista Portuguesa de Pneumologia, 2013, roč. 19, č. 5, s. 233-236.

HALÁMKOVÁ, J., KISS, I., PAVLOVSKÝ, Z., TOMÁŠEK, J., JARKOVSKÝ, J., ČECH, Z., BEDNAROVA, D., TUČEK, Š., HANÁKOVÁ, L., MOULIS, M., ZAVŘELOVÁ, J., MAN, M., BENDA, P., ROBEK, O., KALA, Z., PENKA, M.  Clinical impact of PAI 1 4G/5G gene polymorphism in colorectal carcinoma patients. Neoplasma, 2013, roč. 60, č. 2, s. 151-159.

MALČÍKOVÁ, J., RÁZGA, F., JURČEK, T., DVOŘÁKOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, D., TOŠKOVÁ, M., ŠEBEJOVÁ, L., ŠMARDOVÁ, J., OLTOVÁ, A., VAŇKOVÁ, G., JURAČKOVÁ, L., TRBUŠEK, M., POSPÍŠILOVÁ, Š., MAYER, J., RÁČIL, Z.  The BCR-ABL1 T315I mutation and additional genomic aberrations are dominant genetic lesions associated with disease progression in patients with chronic myelogenous leukemia resistant to tyrosine kinase inhibitor therapy. Lymphoma, 2013, roč. 54, č. 9, s. 2083-2087.

MOHELNIKOVA-DUCHOŇOVÁ, B., BRYNYCHOVÁ, V., HLAVÁČ, V., KOCÍK, M., OLIVERIUS, M., HLAVSA, J., HONSOVÁ, E., MAZANEC, J., KALA, Z., MELICHAR, B., SOUČEK, P.  The association between the expression of solute carrier transporters and the prognosis of pancreatic cancer. Cancer Chemotherapy and Pharmacology, 2013, roč. 72, č. 3, s. 669-682.

MOHELNÍKOVÁ-DUCHOŇOVÁ, B., BRYNYCHOVÁ, V., HLAVÁČ, V., KOCÍK, M., OLIVERIUS, M., HLAVSA, J., HONSOVÁ, E., MAZANEC, J., KALA, Z., MELICHAR, B., SOUČEK, P.  The association between the expresssion of solute carrier transporters and the prognosis of pancreatic cancer. Cancer Chemother Pharmacol, 2013, roč. 72, č. 3, s. 669-82.

MOHELNIKOVA-DUCHONOVA, B., BRYNYCHOVA, V., OLIVERIUS, M., HONSOVA, E., KALA, Z., MÚČKOVÁ, K., SOUCEK, P.  Differences in Transcript Levels of ABC Transporters Between Pancreatic Adenocarcinoma and Nonneoplastic Tissues. Pancreas, 2013, roč. 42, č. 4, s. 707-714.

NAVRKALOVÁ, V., ŠEBEJOVÁ, L., ZEMANOVÁ, J., KMÍNKOVÁ, J., KUBEŠOVÁ, B., MALČÍKOVÁ, J., MRÁZ, M., ŠMARDOVÁ, J., PAVLOVÁ, Š., DOUBEK, M., BRYCHTOVÁ, Y., POTĚŠIL, D., NÉMETHOVÁ, V., MAYER, J., POSPÍŠILOVÁ, Š., TRBUŠEK, M.  ATM mutations uniformly lead to ATM dysfunction in chronic lymphocytic leukemia: application of functional test using doxorubicin. Haematologica, 2013, roč. 98, č. 7, s. 1124-1131.

PAVELKA, Z., MAGNOVÁ, O., KŘEN, L., SVOBODA, T., BRICHTOVÁ, E., ŠTĚRBA, J.  Germinom thalamu u dítěte s projevy předčasné pseudopuberty - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 4, s. 497-500.

ROBEŠOVÁ, B., BAJEROVÁ, M., VAŠÍČKOVÁ, A., OSTŘÍŽKOVÁ, L., HAUSNEROVÁ, J., KYCLOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, Š., MAYER, J., DVOŘÁKOVÁ, D.  Molekulárně biologická diagnostika mutací genu KRAS a BRAF u pacientů s kolorektálním karcinomem - zkušenosti laboratorního pracoviště. Klinická onkologie, 2013, roč. 26, č. 1, s. 25-30.

SEN, P., GERYCHOVÁ, R., JANKŮ, P., JEŽOVÁ, M., VALÁŠKOVÁ, I., NAVARRO, C., SILVA, I., LANGSTON, C., WELTY, S., BELMONT, J., STANKIEWICZ, P.  A familial case of alveolar capillary dysplasia with misalignment of pulmonary veins supports paternal imprinting of FOXF1 in human. European Journal of Human Genetics, 2013, roč. 21, č. 4, s. 474-477.

SEN, P., YANG, Y., NAVARRO, C., SILVA, I., SZAFRANSKI, P., KOLODZIEJSKA, K., DHARMADHIKARI, H., KOZAKEWICH, H., KEARNEY, D., CAHILL, J., WHITT, M., BILIC, M., MARGRAF, L., CHARLES, A., GOLDBLATT, J., GIBSON, K., LANTZ, P., GARVIN, J., PETTY, J., KIBLAWI, Z., ZUPPAN, C., MCCONKIE-ROSELL, A., GERYCHOVÁ, R., JEŽOVÁ, M., VALÁŠKOVÁ, I.  Novel FOXF1 Mutations in Sporadic and Familial Cases of Alveolar Capillary Dysplasia with Misaligned Pulmonary Veins Imply a Role for its DNA Binding Domain. Human Mutation, 2013, roč. 34, č. 6, s. 801-811.

ŠKORŇA, M., BEDNAŘÍK, J., SMRČKA, M., ŠTOURAČ, P., MACHÁČEK, C., ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, A., KRUPA, P.  Gliom vyššího stupně kaudální oblasti míchy imitující myelitidu – kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 1, s. 104-109.

SNOPKOVÁ, S., POHANKA, M., POLÁK, P., HAVLÍČKOVÁ, K., JARKOVSKÝ, J., MOULIS, M., ŠTROBLOVÁ, H., HUSA, P.  Acute toxoplasmosis-etiological factor for development of Hodgkin's lymphoma?  Scandinavian Journal of Infectious Diseases, 2013, roč. 45, č. 12, s. 953-956.

SZTURZ, P., ADAM, Z., ŘEHÁK, Z., KOUKALOVÁ, R., KŘEN, L., MOULIS, M., KREJČÍ, M., MAYER, J.  Salvage lenalidomide in four rare oncological diseases. Tumori, 2013, roč. 99, č. 5, s. e251-e256.

SZTURZ, P., ADAM, Z., VAŠKŮ, V., FEIT, J., KREJČÍ, M., POUR, L., HÁJEK, R., MAYER, J.  Complete remission of multiple myeloma associated scleredema after bortezomib-based treatment. Leukemia and Lymphoma, 2013, roč. 54, č. 6, s. 1324-1326.

SZTURZ, P., KYCLOVÁ, J., MOULIS, M., NAVRÁTIL, M., ADAM, Z., VANÍČEK, J., MAYER, J.  Extensive AL Amyloidosis Presenting with Recurrent Liver Hemorrhage and Hemoperitoneum: Case Report and Literature Review. Klinická onkologie, 2013, roč. 26, č. 1, s. 49-52.

TOŠKOVÁ, M., PALOUŠOVÁ, D., KOCMANOVÁ, I., PAVLOVSKÝ, Z., TIMILSINA, S., LENGEROVÁ, M., MAYER, J., RÁČIL, Z.  Invasive mould disease involving the gastrointestinal tract caused by Neosartorya pseudofischeri in a haematological patient. Mycoses, 2013, roč. 56, č. 3, s. 385-388.

Příspěvek do sborníku

FADRUS, P., SLABÝ, O., LAKOMÝ, R., ŠÁNA, J., HYNKOVÁ, L., ŠLAMPA, P., KŘEN, L., VYBÍHAL, V., NEUMAN, E., SOVA, M., SMRČKA, M.  Nové prediktivní a prognostické faktory u multiformního glioblastomu. In: Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - Kniha abstrakt. Brno: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2013. s. 28-29.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon I, patro: 1

Porodnice Obilní trh, pavilon D

Dětská nemocnice, pavilon L, patro: -1

Kontakty:

Sekretariát:
532 23 3250
532 23 2281

Ambulantní doba:

Po-Pá 7:00-15:00

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji