Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Publikace 2011

Publikace 2011

Abstrakt v časopise

Doubek, M., Malčíková, J., Brychtová, Y., Panovská, A., Kozmon, P., Dobeš, P., Vaňková, G., Šmardová, J., Kuglík, P., Mráz, M., Tichý, B., Šebejová, L., Mayer, J., Trbušek, M., Pospíšilová, Š. The impact of specific mutations in TP53 gene on the results of alemtuzumab therapy in chronic lymphocytic leukemia patients. Haematologica - the hematology journal, 2011, roč. 96, č. s2, s. 303-303.

Doubek, M., Trbušek, M., Malčíková, J., Brychtová, Y., Šmardová, J., Lochmanová, J., Panovská, A., Skuhrová Francová, H., Mráz, M., Tichý, B., Šebejová, L., Dobeš, P., Plevová, K., Vaňková, G., Kuglík, P., Mayer, J., Pospíšilová, Š. The impact of specific mutations in TP53 gene on the results of alemtuzumab therapy in CLL patients. Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia, 2011, roč. 11, č. s2, s. 246-247.

Hrnčířová, K., Lengerová, M., Kocmanová, I., Ráčil, Z., Moulis, M., Volfová, P., Paloušová, D., Tošková, M., Winterová, J., Weinbergerová, B., Bejdák, P., Kalincová, J., Rolencová, M., Pavlovský, Z., Mayer, J. Rapid methods for screening of mucormycetes in clinical samples using high resolution melt analysis confirmed by species-specific real-time PCR. Mycoses, 2011, roč. 54, č. s2, s. 79-80.

Křenová, Z., Křen, L., Feit, J. Multifunctional immune-modulatory protein HLA-E identified on both tumor cells and background microenvironment cells in classical Hodgkin Lymphoma: clinical implications. Pediatric Blood and Cancer, 2011, roč. 57, č. 5, s. 774-774.

Křenová, Z., Křen, L., Feit, J. The international on-line registry of rare, cutaneous and CNS lymphomas of childhood.. Pediatric Blood and Cancer, 2011, roč. 57, č. 5, s. 801-801.

Lochmanová, J., Malčíková, J., Šmardová, J., Wu, L., Truong, S., Tichý, B., Navrkalová, V., Dobeš, P., Plevová, K., Šebejová, L., Pavlová, Š., Dvořáková, B., Patten, N., Nakao, A., Mayer, J., Trbušek, M., Pospíšilová, Š. Evaluation of TP53 mutations in chronic lymphocytic leukemia using resequencing microarray platforms. Haematologica - the hematology journal, 2011, roč. 96, č. s2, s. 527-527.

Lukáš, Z., Voháňka, S., Falková, I., Falk, M., Feit, J., Hrabálková, R., Zaorálková, J. Exprese rna a proteinu znF9 v lymfocytech pacientů s DM2-možnosti diagnostiky DM2 z periferní krve. Neurol pro praxi, 2011, roč. , č. 12, s. 30-31.

Lukáš, Z., Voháňka, S., Feit, J., Falk, M., Falková, I., Hrabálková, R., Zaorálková, J. Sequestration of MBNL1 protein by mutant ZNF9 RNA in lymphocytes of patients mith myotonic dystrophy type 2. Neuromuscular disorders, 2011, roč. 21, č. , s. 725.

Malčíková, J., Staňo Kozubík, K., Trbušek, M., Tom, N., Šmardová, J., Tichý, B., Kuglík, P., Brychtová, Y., Doubek, M., Mayer, J., Pospíšilová, Š. Identification of mior proportion p53 mutations selected later by therapy. Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia, 2011, roč. 11, č. s2, s. 228-228.

Šebejová, L., Boehmová, O., Malčíková, J., Šmardová, J., Pospíšilová, Š., Doubek, M., Mayer, J., Trbušek, M. Sensitization of high-risk chronic lymphocytic leukemia cells to fludarabine using inhibition of DNA-dependent protein kinase. Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia, 2011, roč. 11, č. s2, s. 174-174.

Trbušek, M., Šmardová, J., Malčíková, J., Šebejová, L., Dobeš, P., Vránová, V., Mráz, M., Skuhrová Francová, H., Doubek, M., Brychtová, Y., Pospíšilová, Š., Mayer, J. Missense mutations located in structural p53 DNA-binding motifs are associated with extremely poor survival in chronic lymphocytic leukemia. Haematologica - the hematology journal, 2011, roč. 96, č. s2, s. 479-480.

Verner, J., Mráz, M., Folber, F., Forejtková, S., Moulis, M., Chovancová, J., Stehlíková, O., Doubek, J., Klabusay, M., Trbušek, M., Hampl, A., Pospíšilová, Š., Doubek, M., Mayer, J. NOS/SCID IL2RGAMMA (-/-) xenograft model for chronic lymphocytic leukemia. Haematologica - the hematology journal, 2011, roč. 96, č. s2, s. S529-S529.

Vybíhal, V., Svoboda, T., Neuman, E., Fadrus, P., Šprláková - Puková, A., Křen, L. Problematika mnohočetných gliomů mozku. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. Suppl. A, s. 12-12.

Zapletalová, E., Sedláčková, J., Hermanová, M., Zámečník, J., Fajkusová, L. Spectrum of point mutations in Czech DMD/BMD patients and their phenotypic outcome. European Journal of Human Genetics, 2011, roč. 19, č. s2, s. 405-405.

Abstrakt ve sborníku

Fadrus, P., Lakomý, R., Slabý, O., Šána, J., Hynková, L., Lžičařová, E., Křen, L. Nové prognostické biomarkery v terapii multiformního glioblastomu. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Sborník abstrakt - lékaři. České Budějovice : Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP ve spolupráci s NCH oddělením Nemocnice České Budějovice a.s. , 2011. s. 110-111.

Horváth, T., Sobotka, M., Mitáš, L., Číhalová, M., Moulis, M., Špelda, S., Vomela, J., Horváthová, M. SAFE to overdiagnosis. In Abstracts of 8th International Symposium on PTD and PD in Clinical Practice : 2011. s.

Hrnčířová, K., Lengerová, M., Kocmanová, I., Ráčil, Z., Moulis, M., Volfová, P., Paloušová, D., Tošková, M., Winterová, J., Weinbergerová, B., Bejdák, P., Kalincová, J., Rolencová, M., Mayer, J. Novel real-time PCR methods for detection and quantification of Mucormycetes in clinical samples. In 51st Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy. Chicago : 2011. s. 1530-1530.

Kantorová, B., Malčíková, J., Lochmanová, J., Šmardová, J., Trbušek, M., Pavlová, Š., Šebejová, L., Doubek, M., Mayer, J., Pospíšilová, Š. Využití denaturační vysokotlaké kapalinové chromatografie pro screening změn genu TP53 u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií. In Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference. Třeboň : 2011.

Křen, L., Slabý, O., Lakomý, R., Múčková, K., Lžičařová, E., Sova, M., Vybíhal, V., Svoboda, T., Fadrus, P., Smrčka, M., Vaňhara, P., Michálek, J. Exprese imunomodulatorních neklasických molekul HLA-G a HLA-E u glioblastomů: prognostický význam. In Brněnské neurochirurgické dny - sborník abstrakt. Brno : Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2011. s. 8-8.

Malčíková, J., Šmardová, J., Šebejová, L., Dobeš, P., Svitáková, M., Vránová, V., Doubek, M., Brychtová, Y., Kuglík, P., Pospíšilová, Š., Mayer, J., Trbušek, M. Clinical demonstration of mutant-p53 gain-of-function - extremely poor survival of chronic lymphocytic leukemia patients with missense mutations located in the p53 DNA-binding motifs. In 5th Mutatnt p53 workshop. Řím : 2011. s. 113-113.

Robešová, B., Bajerová, M., Skřičková, J., Tomíšková, M., Hausnerová, J., Mayer, J., Dvořáková, D. Srovnání metod mutační analýzy EGFR genu pro predikci účinnosti cílené biologické terapie nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). In 19. Západočeské pneumoonkologické dny. : 2011. s. 39-39.

Tomíšková, M., Výrostková, P., Venclíček, O., Skřičková, J., Hausnerová, J., Moulis, M., Robešová, B., Bajerová, M., Bortlíček, P. Od odběru materiálu výsledku vyšetření aktivačních mutací EGFR u nemocných s nemalobuněčným bronchogenním karcinomem. In 19. Západočeské pneumoonkologické dny 10.11.2011. 2011. s. 40-41.

Vybíhal, V., Fadrus, P., Svoboda, T., Neuman, E., Šprláková-Puková, A., Křen, L. Mnohočetné gliomy mozku. In Brněnské neurochirurgické dny - sborník abstrakt. Brno : Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2011. s. 6-6.

Článek v časopise

Adam, Z., Koukalová, R., Šprláková, A., Řehák, Z., Červinek, L., Szturz, P., Krejčí, M., Pour, L., Zahradová, L., Moulis, M., Prášek, J., Chaloupka, R., Hájek, R., Mayer, J. Úspěšná léčba Erdheimovy-Chesterovy nemoci chemoterapií obsahující 2-chlorodeoxyadenosin. Popis dvou případů a přehled literatury. Vnitřní Lékařství, 2011, roč. 57, č. 6, s. 576-589.

Adam, Z., Šprláková, A., Řehák, Z., Koukalová, R., Szturz, P., Krejčí, M., Pour, L., Zahradová, L., Červinek, L., Křen, L., Moulis, M., Hermanová, M., Mechl, M., Prášek, J., Hájek, R., Král, Z., Mayer, J. Parciální regrese ložisek Erdheimovy-Chesterovy nemoci v CNS po léčbě 2-chlorodeoxyadenosinem a jejich kompletní vymizení při léčbě lenalidomidem. Klinická onkologie, 2011, roč. 24, č. 5, s. 367-381.

Bielaková, K., Matějovská Kubešová, H., Weber, P., Černý, I., Číhalová, M., Gregorová, T. Primární hyperparathyreosa při ektopicky uloženém adenomu příštítných tělísek v horním mediastinu jako příčina hyperkalcemie. Praktický lékař, 2011, roč. 91, č. 10, s. 614-618.

Halámková, J., Kiss, I., Pavlovský, Z., Tomášek, J., Jarkovský, J., Čech, Z., Tuček, S., Hanáková, L., Moulis, M., Zavřelová, J., Man, M., Benda, P., Robek, O., Kala, Z., Penka, M. Clinical significance of the plasminogen activator system in relation to grade of tumor and treatment response in colorectal carcinoma patients. Neoplasma, 2011, roč. 58, č. 5, s. 377-385.

Halámková, J., Kiss, I., Pavlovský, Z., Tomášek, J., Tuček, Š., Hanáková, L., Moulis, M., Čech, Z., Zavřelová, J., Penka, M., Jarkovský, J. Clinical Relevance of uPA, uPAR, PAI 1, PAI 2, Tissue Expression and Plasma PAI 1 Level in Colorectal Carcinoma Patiens. Hepato-Gastroenterology, 2011, roč. 58 , č. 112, s. 1918-1925.

Halámková, J., Kiss, I., Tomášek, J., Pavlovský, Z., Čech, Z., Tuček, Š., Hanáková, L., Moulis, M., Penka, M. Plazminogen aktivátor systém a jeho klinický význam u pacientů s nádorovým onemocněním. Klinická onkologie, 2011, roč. 24, č. 6, s. 418-423.

Hlavsa, J., Procházka, V., Kala, Z., Man, M., Andrašina, T., Číhalová, M., Válek, V., Crha, M., Svobodová, I., Urbanová, L. Radiofrekvenční ablace neuroendokrinního tumoru pankreatu. Klinická Onkologie, 2011, roč. 24, č. 3, s. 209-215.

Janíková, A., Tichý, B., Šupíková, J., Staňo Kozubík, K., Pospíšilová, Š., Křen, L., Vášová, I., Šálek, D., Mayer, J. Gene expression profiling in follicular lymphoma and its implication for clinical practice. Leukemia & Lymphoma, 2011, roč. 52, č. 1, s. 59-68.

Křen , L., Slabý, O., Múčková, K., Lžičařová, E., Sova , M., Vybíhal , V., Svoboda , T., Fadrus, P., Lakomý, R., Vanhara , P., Křenová, Z., Štěrba , J., Smrčka , M., Michálek, J. Expression of immune-modulatory molecules HLA-G and HLA-E by tumor cells in glioblastomas: An unexpected prognostic significance ? Neuropathology, 2011, roč. 31, č. 2, s. 129-134.

Křenová, Z., Křen, L., Blatný, J., Falk, M., Kazakov, D., Grossmann, P., Štěrba, J. Extraosseal Ewing sarcoma as a rare cause of the blueberry muffin baby syndrome: a case report and the review of the literature. American Journal of Dermapathology, 2011, roč. 33, č. 7, s. 733-755.

Lakomý, R., Fadrus, P., Šlampa, P., Svoboda, T., Křen, L., Lžičařová, E., Belanová, R., Šiková, I., Poprach, A., Schneiderová, M., Procházková, M., Šána, J., Slabý, O., Smrčka, M., Vyzula, R., Svoboda, M. Výsledky multimodální léčby glioblastoma multiforme: konsekutivní série 86 pacientů diagnostikovaných v letech 2003–2009. Klinická onkologie, 2011, roč. 24, č. 2, s. 112-120.

Lakomý, R., Šána, J., Hankeová, S., Fadrus, P., Křen, L., Lžičařová, E., Svoboda, M., Doleželová, H., Smrčka, M., Vyzula, R., Michálek, J., Hajdúch, M., Slabý, O. MiR-195, miR-196b, miR-181c, miR-21 expression levels and O-6-methylguanine-DNA methyltransferase methylation status are associated with clinical outcome in glioblastoma patients. Cancer Science, 2011, roč. 102, č. 12, s. 2186-2190.

Lenz, J., Karásek, P., Jarkovský, J., Múčková, K., Dítě, P., Kala, Z., Veselská, R., Hermanová, M. Clinicopathological correlations of nestin expression in surgically resectable pancreatic cancer including an analysis of perineural invasion. Journal of Gastrointestine and Liver Diseases, 2011, roč. 20, č. 4, s. 389-396.

Michalka, J., Janíková, A., Šálek, D., Moulis, M., Král, Z., Hanke, I., Mayer, J. Transformace folikulárního lymfomu - výjimka nebo pravidlo? Tranfuze a hematologie dnes, 2011, roč. 17, č. 3, s. 137-143.

Musil, J., Mrlian, A., Duba, M., Křen, L., Smrčka, M. Probably the oldest patient with the diagnosis of medullar conus teratoma. Bratislavské Lekárske Listy, 2011, roč. 112, č. 6, s. 357-359.

Schwarz, J., Penka, M., Campr, V., Pospíšilová, D., Křen, L., Nováková, L., Bodzásová, C., Brychtová, Y., Černá, O., Dulíček, P., Jonášová, A., Kissová, J., Kořístek, Z., Schützová, M., Vonke, I., Walterová, L. Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění-principy a východiska doporučení CZEMP. Vnitřní Lékařství, 2011, roč. 57, č. 2, s. 189-213.

Štefančíková, L., Moulis, M., Fabian, P., Vášová, I., Zedek, F., Ravčuková, B., Mužík, J., Kuglik, P., Vránová, V., Falková, I., Hrabálková, R., Šmardová, J. Prognostic impact of p53 aberrations for R-CHOP-treated patiens with difuse large B-cell Lymphoma. International Journal of Oncology, 2011, roč. 39, č. 6, s. 1413-1420.

Szturz, P., Adam, Z., Klincová, M., Feit, J., Krejčí, M., Pour, L., Zahradová, L., Vašků, V., Hájek, R., Mayer, J. Multiple Myeloma Associated IgA Pemphigus: Treatment With Bortezomib- and Lenalidomide-Based Regimen. Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia, 2011, roč. 11, č. 6, s. 517-520.

Szturz, P., Moulis, M., Adam, Z., Šlaisová, R., Koukalová, R., Řehák, Z., Volfová, P., Hájek, R., Mayer, J. Castlemanova choroba. Klinická onkologie, 2011, roč. 24, č. 6, s. 424-434.

Trbušek, M., Šmardová, J., Malčíková, J., Šebejová, L., Dobeš, P., Svitáková, M., Vránová, V., Mráz, M., Skuhrová Francová, H., Doubek, M., Brychtová, Y., Kuglík, P., Pospíšilová, Š., Mayer, J. Missense mutations located in structural p53 DNA-binding motifs are associated with extremely poor survival in Chronic lymphocytic leukemia. Journal of Clinical Oncology, 2011, roč. 29, č. 19, s. 2703-2708.

Příspěvek do sborníku

Navrátil, O., Smrčka, M., Svoboda, T., Němečková, J., Křen, L. Hemangioblastomy CNS. In Sborník - XVIII. postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové : Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP ve spolupráci s NCH klinikou FN Hradec Králové 30.3.-1.4.2011, 2011. s. 35-35.

Šmardová, J. Mutace p53 - krok na cestě k nádoru. In Informační listy Genetické společnosti Gregora Mendla. : 2011. s. 25-36.

Štrajtová, L., Komárková, J., Linhartová, M., Pavlovský, Z., Kubešová, B. Uspání a znovuprobuzení tkáně k životu aneb Nová možnost léčby pro pacienty trpící hyperparatyreózou. In Bioimplantologie. : 2011.

Vališ, P., Chaloupka, R., Repko, M., Šprláková-Puková, A., Kubešová, B., Pavlovský, Z. Současná implantace solidního chondrograftu a plastika LCA s využitím kadaverózního štěpu. In Bioimplantologie. : 2011.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon I, patro: 1

Porodnice Obilní trh, pavilon D

Dětská nemocnice, pavilon L, patro: -1

Kontakty:

Sekretariát:
532 23 3250
532 23 2281

Ambulantní doba:

Po-Pá 7:00-15:00

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji