Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Pohřeb

Pozůstalí mají právo na výběr provozovatele pohřební služby. Pohřeb lze objednat u kterékoliv pohřební služby dle vlastního výběru.

 

Doklady potřebné k objednání pohřbu:

  • List o prohlídce zemřelého  -  část B2
  • Občanský průkaz zesnulého nebo rodný list
  • Oddací list zesnulé osoby (je-li k dispozici)
  • Cestovní pas (u cizinců),
  • Občanský průkaz nebo pas objednavatele pohřbu.

List o prohlídce zemřelého část B2 – je určený pro osobu zajišťující pohřeb. Je k vyzvednutí v kanceláři ÚPA do doby převzetí zesnulého pohřební službou. Pokud nedojde k převzetí tohoto listu, je tento list předán do depozitáře Sociálně - zdravotnického oddělení (SZO), kde si jej můžete vyzvednout. Pokud si jej nevyzvednete, SZO  předá list na kliniku /oddělení k založení do zdravotnické dokumentace.

Pokud se rozhodnete pro církevní pohřeb, je nutné nejprve navštívit svou farnost a dohodnout se na termínu, teprve poté navštívit pohřební službu.

Sjednání pohřbu u pohřební služby by nemělo být odkládáno, neboť uložení zemřelého v chladicím boxu je po 48 hod. po úmrtní či provedení pitvy zpoplatněno. Ceník

Pohřebné

Pohřebným, jež je dávkou státní sociální podpory, stát přispívá na náklady spojené s pohřbem osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte. Podmínkou je, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení. Splňuje-li podmínky nároku více osob, pohřebné náleží jen jednou, a to osobě, která se o ně přihlásí jako první. V roce 2015 je výše pohřebného 5 000 Kč.

O pohřebné může žadatel požádat na kontaktním pracovišti příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČRprostřednictvím žádosti podané na předepsaném tiskopise, který je k dispozici na pobočkách Úřadu práce ČR nebo v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. O případném odvolání rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

(zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře)

Nárok na pracovní volno

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu dle nařízení vlády č. 590/2006 Sb. se poskytne na:

  • 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob.
  • 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,
  • nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Blíže Nárok na placené volno

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji