Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Osobní věci pacienta a pozůstalost

Osobní věci pacienta

Oblečení a věci osobní potřeby (vč. zubních náhrad) si mohou pozůstalí převzít na příslušném oddělení nemocnice, kde byl zemřelý naposledy hospitalizován. Tato pozůstalost bude předána příbuzným v řadě přímé (tj. předci a potomci), jiným osobám v poměru rodinném či obdobném (sourozenci, manžel, registrovaný partner) nebo osobám, které se za blízké navzájem považují. 

Pozůstalost

Cennosti, vkladní knížky, hodinky, šperky, drahé kovy, cenné papíry, bankovní karty, dokumenty, finanční hotovost, klíče podléhají dědickému řízení.

Cennosti zesnulého zůstanou uloženy v depozitu FN Brno do ukončení dědického řízení. Dědic odpovídá i za dluhy po zemřelém, tj. pohledávky FN Brno zařazené do dědického řízení. Dědic se následně (po nabytí právní moci usnesení soudu o nabytí dědictví) dostaví do kanceláře depozita FN Brno k převzetí cenností, ev. jsou dědici zaslány doporučeně do vlastních rukou. V případě nutnosti získání některé z uložených věcí v depozitu FN Brno před skončením dědického řízení je třeba se obrátit na příslušný soud s požadavkem na sdělení kontaktu na příslušnou notářskou kancelář. Dále je nutné obrátit se na tuto notářskou kancelář  s požadavkem  na vydání  předběžného rozhodnutí. Na základě předběžného rozhodnutí je pak možné uvedenou věc ve FN Brno v kanceláři depozita vyzvednout (např. klíče).

Finanční hotovost zesnulého je uložena na pokladně (II. patro výšková budova L) FN Brno – PMDV.

Vyřízení pozůstalosti a dědictví

Dědické řízení se zahajuje, jakmile je příslušný soud o úmrtí informován. Soud pověří projednáním dědictví notáře. K vyřízení dědického řízení jsou pozůstalí notářem písemně vyzváni.


Kancelář depozita je umístěna v prostorách Psychiatrické kliniky, I. poschodí, dveře č. 208. Věci po zesnulém je možné vyzvednout:   Pondělí:  7:00 – 16:00 hod.,     Středa: 12:00 – 15:00 hod.,       Pátek: 7:00 – 11:00 hod.

V ostatní dny po telefonické domluvě na tel. 532 232 957.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji