Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Molekulární patologie

Vedoucí pracovník: Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc

Telefon: 532 232 663

E-mail:

____________________________________________

Odborný prac. v laboratoři: Mgr. Jana Slováčková, Ph.D.

Telefon: 532 232 843

Laboratoř: 532 233 085

E-mail:

_____________________________________________

Molekulárně cytogenetické a molekulárně biologické metody mají široké uplatnění v nejrůznějších oborech medicíny a své trvalé místo získávají také v patologii. Molekulární patologie je dnes již vnímána jako svébytná vědecká disciplína, která se zabývá studiem molekulárních mechanismů, které jsou příčinou vzniku a progrese řady onemocnění, nenádorových a nádorových, a očekává se od ní, že pomůže pochopit příčiny a zákonitosti vývoje těchto onemocnění. Vedle toho ale neustále narůstá také její bezprostřední praktický význam.

Její přínos je v mnoha oblastech:

 1.  Diagnostický , kdy některá vyšetření (například detekce specifických translokací u hematoonkologických onemocnění) pomáhají upřesnit typizaci konkrétního nádoru.
 2. Prediktivní (terapeuticko-indikační), kdy cílem je umožnit individualizaci léčby na základě znalosti některých znaků - negativních nebo pozitivních prediktivních faktorů. 
 3. Prognostický, kdy jsou určovány faktory, které pomáhají odhadnout vývoj onemocnění. 
 4. Genetický, kdy smyslem vyšetření je stanovení rizika dědičného přenosu onemocnění nebo dispozice k jeho vývoji.
 5.  Další typ analýz pak umožňuje například sledovat průběh onemocnění a monitorovat efekt terapie, detekovat přítomnost a určovat typ infekčních agens, a další. Metody molekulární patologie jsou založeny na úrovni analýzy biopolymerů, především nukleových kyselin (DNA i RNA) a proteinů. „Klasická“ patologie bohatě využívá imunohistochemickou analýzu a další metody analyzující proteiny – jejich přítomnost a/nebo aktivitu - ve vyšetřovaných tkáních. Lze říci, že cytogenetické a molekulárně biologické přístupy doplňují současnou moderní patologii především o analýzy prováděné na úrovni DNA a RNA. Ale i metodické přístupy pro analýzu proteinů se v moderní molekulární patologii rozšiřují.

Metody molekulární patologie jsou založeny na úrovni analýzy biopolymerů, především nukleových kyselin (DNA i RNA) a proteinů. „Klasická“ patologie bohatě využívá imunohistochemickou analýzu a další metody analyzující proteiny – jejich přítomnost a/nebo aktivitu - ve vyšetřovaných tkáních. Lze říci, že cytogenetické a molekulárně biologické přístupy doplňují současnou moderní patologii především o analýzy prováděné na úrovni DNA a RNA. Ale i metodické přístupy pro analýzu proteinů se v moderní molekulární patologii rozšiřují.

 

Molekulární patologie zajišťuje:

 • diagnostiku některých nádorových onemocnění metodou FISH (fluorescenční in-situ hybridizace) z FFPE bloků, např.:

 • stanovení statutu genu ERBB2 (Her2/neu) u nádorů prsu a žaludku
 • stanovení statutu genu ALK a ROS1 u nádorů plic,
 • stanovení chromozomálních aberací u některých typů lymfomů (MCL, FL, BL,…)
 • Provádí vyšetření svalových dystrofií metodu westernového přenosu (proteiny Calpain a Dystrofin) a metodu FISH u myotonické dystrofie

 • Stanovuje funkční status nádorového supresoru p53 metodou FASAY (funkční analýza separovaných alel v kvasinkách)

 • Provádí vyšetření B-buněčné a T-buněčné klonality pomocí EuroClonality/BIOMED-2 protokolu

   

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji