Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Kam odevzdat doklady zemřelého

Občan České republiky

Občanský průkaz - pokud si jej neponechá matriční úřad (na jejímž území k úmrtí došlo), odevzdá se na matriku obecního úřadu v místě trvalého bydliště zemřelého.

Průkaz pojišťovny - na jakoukoli pobočku příslušné zdravotní pojišťovny,

Řidičský průkaz - na dopravní inspektorát,

Cestovní pas - orgánu příslušnému k jeho vydání (obecní úřad obce s rozšířenou působností), popřípadě matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru Policie ČR,

Vojenská knížka - na obvodní (okresní) vojenskou správu.

V případě cizince 

Cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném pobytu na území ČR, průkaz o povolení k trvalému pobytu, pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie - odevzdat nejbližšímu útvaru Policie ČR.

Starobní (invalidní) důchod

Úmrtí je nutné ohlásit na Okresní správě sociálního zabezpečení nebo na poště, která důchod vyplácela.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji