Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Informace o výsledku autoptického vyšetření (pitvy)

Informace o výsledku autoptického vyšetření (pitvy) se neposkytují na ÚPA ,ale předáváme je na kliniku/oddělení, kde pacient zemřel. Rodinní příslušníci se mohou informovat na dané klinice/oddělení nebo si mohou písemně vyžádat informaci na Oddělení právních věcí ve FN Brno, tel.: 532 232 203. 

Nález je většinou k dispozici do 2 měsíců od provedení autopsie. Patolog, který zesnulého vyšetřoval, nález nesděluje.

Další případné informace, Vaše náměty, požadavky či připomínky je možno sdělit ústně, písemně nebo elektronicky pracovníkům Ústavu patologie FN Brno.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji