Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Imunohistochemická a histochemická laboratoř

Vedoucí lékař: MUDr. Filip Sokol

Telefon: 532 233 082

E-mail:

____________________________________________

Bioanalytik: PhDr. Květoslava Lišková

Telefon: 532 233 431

Laboratoř imunohistochemie: 532 233 944

Laboratoř histochemie: 532 233 563

E-mail:

_____________________________________________

IMUNOHISTOCHEMIE je histologická technika barvení histologických preprarátů, která umožňuje znázornit přítomnost v ideálním případě jedné konkrétní látky pomocí specifických protilátek. Obvykle se používá tzv. nepřímé imunochemické barvení, při kterém se v prvním kroku na tkáňový řez naváží protilátky proti konkrétním strukturám a ve druhém kroku se použijí protilátky se značkou (např. s enzymem peroxidázou), které se váží na protilátky z prvního kroku. Tento postup jednak zvyšuje citlivost a jednak proces usnadňuje, protože je třeba připravovat jen poměrně málo typů protilátek s navázaným enzymem. V závěrečném kroku se tkáň inkubuje se substrátem, který enzym přeměňuje na nerozpustný barevný produkt a tak vlastně ozřejmí přítomnost cílové struktury při pozorování pod mikroskopem.

Imunohistochemické barvení se výrazně používá v patologii k rutinní i pokročilé diagnostice. Tak například stanovení přítomnosti tzv. proliferačního antigenu Ki67 je rutinní diagnostické vyšetření u řady nádorů, onkologům umožňuje zvolit optimální terapeutickou strategii, protože má u řady nádorů vztah k biologickému chování. Jiné rutinní vyšetření je vyšetření estrogenových a progesteronových receptorů v nádorech prsu, kde přítomnost má význam nejen pro posouzení biologického chování, ale i význam pro volbu terapie. Bez imunochemického vyšetření nelze vůbec rozlišit jednotlivé typy lymfomů, kde je přítomnost některých povrchových antigenů pro některé nádory definující.

 

IMUNOHISTOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ

Pro imunohistochemická vyšetření používáme 2 automaty BenchMark® ULTRA od firmy Roche.

Podrobnosti k automatům: http://www.ventana.com/product/page?view=benchmarkultra

 

Imunohistochemická laboratoř zajišťuje:

 • Imunohistologický screening Lynchova syndromu pomocí stanovení MMR proteinů
 • Exprese c-kit imunohistologicky
 • Imunohistochemické vyšetření exprese proteinu HER2/neu.
 • Imunohistochemické vyšetření exprese proteinu ALK, ROS1.
 • Imunohitochemické vyšetření exprese proteinu PDL1.

Imunohistochemický průkaz


HISTOCHEMIE - je souborem laboratorních metod, které využívají chemických reakcí k vyšetření získaného vzorku tkáně. Přesněji řečeno nám histochemie umožní zjistit přítomnost (a případně přesnější lokalizaci) určitých sloučenin v daném vzorku. Existuje velké množství histochemických metod, typickým příkladem je Feulgenova reakce, která slouží k průkazu přítomnosti DNA.

Lze obarvit kapénky tuků v buňce nebo prokázat specifické enzymy např. laktázu při vyšetření střevních buněk získaných enterobiopsií při podezření na malabsorpci.

 

HISTOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ

Histochemická vyšetření nejsou akreditovano metodou dle ISO 15189

 

Histochemická laboratoř zajišťuje:

 • Histologické a histochemické vyšetření enterobiopsie
 • Histologické a histochemické vyšetření svalové biopsie
 • Imunohistochemiké všetření svalové biopsie
 • Histologické a histochemické vyšetření biopsie tračníku
 • Imunofluorescenční vyšetření
 • Enzymofohistochemické vyšetření

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji