Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Autopsie

Vedoucí lékař: MUDr. Ctirad Macháček

Telefon: 532 233 231

E-mail:

____________________________________________

Vedoucí autoptický laborant: Pavel Hrubý

Telefon:  532 233 510

E-mail:

_____________________________________________

Kancelář autoptického provozu: Miroslava Kalousová

Telefon:  532 232 842

Email:

_____________________________________________

Účelem patologicko-anatomické pitvy je především dát zpětnou vazbu lékaři, který pacienta ošetřoval, tedy ověřit veškeré jeho doagnózy uvedené v lékařské zprávě. 


Autoři knihy Pitva: Historie poznávání lidského těla zdůrazňují, že soudobá medicína využívá mnoho nových technologií, intervenční a zobrazovací metody, robotické operace, molekulární testy, ale jedním z nejúčinnějších nástrojů poznání a poučení pro lékaře nadále zůstává právě pitva, která je starší než většina operačních výkonů. „Pitvy poskytly v dějinách medicíny všem generacím lékařů nejvíce poznatků pro pochopení stavby a funkce lidského těla ve zdraví i nemoci.“


Legislativní prostředí je vymezeno hlavně zákonem č. 372/2011 Sb. ( „ Zákon o zdravotních službách “ ), konkrétně zejména § 88, který mj.

Zákon č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Další právním předpisem, který upravuje provádění pitev, je zákon č. 89/2012 Sb ( „ Občanský zákoník “ ), konkrétně pododdíl 6 – Ochrana lidského těla po smrti člověka (§ 113-117).

Zákon č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník

Nakládání s tělem zemřelého je určeno zákonem č.256/2001 Sb ( „ Zákon o pohřebnictví “ ).

Zákon č. 256/2001 Sb. Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji