Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

2016

 

ŠMARDOVÁ, Jana, Květoslava LIŠKOVÁ, Barbora RAVČUKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Renata HRABÁLKOVÁ, Lenka ZLÁMALÍKOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Ivona BLAHÁKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Jan ŠMARDA. Complex analysis of the p53 tumor suppressor in lung carcinoma. Oncology Reports, National Hellenic Research Foundation, 2016, roč. 35, č. 3, s. 1859-1867. ISSN 1021-335X. doi:10.3892/or.2015.4533.

PLEVOVÁ, Karla, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Jana ŠMARDOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Detailed analysis of chronic lymphocytic leukemia cases with single TP53 mutation. In EHG Conference 2016 (European Journal of Human Genetics (2016); 24(ES1): 269). 2016.

ZLÁMALÍKOVÁ, LenkaMojmír MOULIS, David ŠÁLEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jan ŠMARDA a Jana ŠMARDOVÁ. Expression of D-type cyclins in mantle cell and diffuse large B-cell lymphomas. Oncology Reports, Athens: Spandidos Publications, 2016, roč. 35, č. 5, s. 2673-2680. ISSN 1021-335X. doi:10.3892/or.2016.4658.

PLEVOVÁ, Karla, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Monoallelic TP53 abnormalities in CLL: do they really exist? The frequency and clinical impact of copy-neutral loss of heterozygosity. In 2nd Interantional Conference on New Concepts in B-cell malignancies. 2016.

HLOŽKOVÁ, Michaela, Jana FIGULOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Nikola TOM, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Mutations in SF3B1 gene are selected independently on ATM/TP53 status and reduce the time to first treatment in CLL patients. In Haematologica (2016); 101(s1): 417 (21st Congress of the EHA). 2016.

JAŠKOVÁ, Zuzana, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK a Martin TRBUŠEK. Pro-apoptotic effects of prima-1met correlate with Noxa gene induction in chronic lymphocytic leukemia cells. In Haematologica (2016); 101(s1): 226 (21st Congress of the EHA). 2016.

PLEVOVÁ, Karla, Jitka MALČÍKOVÁ, Kamila BRÁZDILOVÁ, Martin TRBUŠEK, Eva DIVÍŠKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Studium selekce nepříznivých genomických abnormalit v relapsu chronické lymfocytární leukemie. In XL. brněnské onkologické dny (Klinická Onkologie (2016); 29(s2): 2S117). 2016

ŘÍČNÁ, Dita, Martina LENGEROVÁ, Martina PALACKOVÁ, Markéta HADRABOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Barbora WEINBERGEROVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Pavlína VOLFOVÁ, Jana BOUCHNEROVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Disseminated fusariosis by Fusarium proliferatum in a patient with aplastic anaemia receiving primary posaconazole prophylaxis - case report and review of the literature. Mycoses, Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016, roč. 59, č. 1, s. 48-55. ISSN 0933-7407. doi:10.1111/myc.12421.

ČERVINKOVÁ, Ivana, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jan ŠENKYŘÍK a Anna SEEHOFNEROVÁ. Tubulopapilární adenom žlučníku – náhodný nález u tříletého chlapce s později dia­gnostikovanou metachromatickou leukodystrofií - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Ambit Media, 2016, roč. 79, č. 4, s. 453-457. ISSN 1210-7859.

PRUDIUS, Vadym, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Dana PRUDIUS a Zdeněk KALA. Vascular anatomy of the stomach related to resection procedures strategy. Surgical and Radiologic Anatomy, Paris: Springer France, 2016, roč. 39, č. 4, s. 433-440. ISSN 0930-1038. doi:10.1007/s00276-016-1746-2.

PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Tomáš GROLICH a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Výsledky miniinvazivních resekcí pro adenokarcinom jícnu. In XL. Brněnské onkologické dny. 2016.

 

PROCHÁZKA, Vladimír, Andrea ZETELOVÁ, Tomáš GROLICH, Lukáš FROLA a Zdeněk KALA. Kompletní mezokolická excise u pravostranné hemikolektomie. Rozhledy v chirurgii, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 95, č. 10, s. 359-364. ISSN 0035-9351.

PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Andrea ZETELOVÁ a Lukáš FROLA. Kompletní mezokolická excize u nádorů tračníku. In XL. Brněnské onkologické dny, Brno. 2016.

JANZOVÁ, L., Luboš MINÁŘ, Petra PRAKSOVÁ, Lukáš FROLA a Pavel VENTRUBA. Paraneoplastické neurologické syndromy u gynekologických malignit. Česká gynekologie, Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2016, roč. 81, č. 3, s. 186-191. ISSN 1210-7832.

BEDNAŘÍKOVÁ, Markéta, Vít WEINBERGER, Luboš MINÁŘ, Otakar BEDNAŘÍK, Eva JANDÁKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Šárka BOHATÁ, Dalibor VALÍK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Dagmar BRANČÍKOVÁ. Metastatický primárně neresekabilní karcinom tlustého střeva manifestovaný v graviditě u 38leté pacientky pod klinickým obrazem karcinomu ovaria. Onkologie, Olomouc: Solen, s.r.o., 2016, roč. 10, č. 2, s. 102-106. ISSN 1802-4475.

ZAVESKY, L., E. JANDAKOVA, R. TURYNA, L. LANGMEIEROVA, Vít  EINBERGER a Luboš MINÁŘ. Supernatant versus exosomal urinary microRNAs. Two fractions with different outcomes in gynaecological cancers. Neoplasma, BRATISLAVA: Slovenská akademie vied, 2016, roč. 63, č. 1, s. 121-132. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2016_015.

BEDNAŘÍKOVÁ, Markéta, Lada KLVAČOVÁ, Michaela FREIBERGEROVÁ, Radana PAŘÍZKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Luboš MINÁŘ, Eva JANDÁKOVÁ, Šárka BOHATÁ, Otakar BEDNAŘÍK a Dagmar BRANČÍKOVÁ. Germinální tumor ovaria manifestovaný život ohrožujícím neuropsychiatrickým syndromem. In XL. brněnské onkologické dny a XXX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2016. ISSN 0862-495X.

MINÁŘ, Luboš, Ivanka KLABENEŠOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Filip ZLÁMAL a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Is human epididymis protein 4 an effective tool for the differential diagnosis of benign and malignant endometrial tumours? European Journal of Gynaecological Oncology, Montreal: IROG CANADA, 2016, roč. 37, č. 5, s. 617-621. ISSN 0392-2936. doi:10.12892/ejgo3090.2016.

HUDEČEK, Robert, Martin HUSER, Eva JANDÁKOVÁ, Lenka MEKIŇOVÁ, Jana KADLECOVÁ a Pavel VENTRUBA. Uterine Fibroid Morphology and Histology with Respect to Reproductive Age. The Journal of Reproductive Medicine, Saint Louis: SCI PRINTERS & PUBL INC, 2016, roč. 61, 9-10, s. 476-482. ISSN 0024-7758.

PUTTEN, L.J.M. van der, Nicole C. M. VISSER, Koen VIJVER, Maria SANTACANA, Peter BRONSERT, Johan BULTEN, Marc HIRSCHFELD, Eva COLAS, Antonio GIL-MORENO, Angel GARCIA, Gemma MANCEBO, Fransesc ALAMEDA, Jone TROVIK, Reidun K. KOPPERUD, Jutta HUVILA, Stefanie SCHRAUWEN, Martin KOSKAS, Francine WALKER, Vít WEINBERGER, Luboš MINÁŘ, Eva JANDAKOVA, Marc P. L. M. SNIJDERS, Saskia VAN DEN BERG-VAN ERP, Xavier MATIAS-GUIU, Helga B. SALVESEN, Frederic AMANT, Leon F. A. G. MASSUGER a Johanna M. A. PIJNENBORG. L1CAM expression in endometrial carcinomas: an ENITEC collaboration study. British journal of cancer, LONDON: NATURE PUBLISHING GROUP, 2016, roč. 115, č. 6, s. 716-724. ISSN 0007-0920. doi:10.1038/bjc.2016.235.

  • Electrochemical chip-based genomagnetic assay for detection of high-risk human papillomavirus DNA.

Bartosik M., Durikova H., Vojtesek B., Antnon M., Jandakova E., Hrstka R. Biosensors and Bioelectronics, 83, 300-305

 

DVORAKOVA, Petra, Michal KÝR, Marta NEKULOVA, Marta JEŽOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Ondřej SLABÝ, Jaroslav ŠTĚRBA, Borivoj VOJTESEK, Lenka HERNYCHOVA a Karel ZITTERBART. Quantitative proteomic profiling in medulloblastoma recapitulates subgrouping based on transcriptional profiles. In 17th International Symposium on Pediatric Neuro-Oncology (ISPNO), Liverpool. 2016. ISSN 1522-8517.

HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jan MAZANEC a Igor PENKA. Lokální redikalita resekčního výkonu karcinomu pankreatu z pohledu leedského protokolu. In XL. Brněnské onkologické dny. 2016.

HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jan MAZANEC a Igor PENKA. Radikalita resekce karcinomu pankreatu z pohledu Leedského protokolu. In XXVI. Petřivalského-Rapantovy dny - Sborník abstrakt. 2016. ISBN 978-80-260-9730-3.

HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jan MAZANEC a Igor PENKA. Radikalita resekce karcinomu pankreatu z pohledu Leedského protokolu. In XXVI. Petřivalského-Rapantovy dny Olomouc. 2016.

PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Andrea ZETELOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Petr SZTURZ, Leoš KŘEN, Marek MECHL, Z. REHAK a Ivo HANKE. Castleman's disease - surgical treatment, case reports. Rozhledy v chirurgii, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 95, č. 12, s. 458-461. ISSN 0035-9351.

KLEMENT, Giannoula Lakka, Knarik ARKUN, Dalibor VALÍK, Tina ROFFIDAL, Ali HASHEMI, Christos KLEMENT, Paolo CARMASSI, Edward RIETMAN, Ondřej SLABÝ, Pavel MAZÁNEK, Peter MÚDRY, Gabor KOVACS, Csongor KISS, Koen NORGA, Dobrin KONSTANTINOV, Nicolas ANDRÉ, Irene SLAVC, Henk van DEN BERG, Alexandra KOLENOVA, Leoš KŘEN, Jiří TŮMA, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Future paradigms for precision oncology. Oncotarget, Albany: Impact Journals, 2016, roč. 7, č. 29, s. 46813-46831. ISSN 1949-2553. doi:10.18632/oncotarget.9488.

ŠÁNA, Jiří, Petr BUŠEK, Marek VEČEŘA, Romana BÚTOVÁ, Andrej BEŠŠE, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Radek LAKOMÝ, Aleksi ŠEDO a Ondřej SLABÝ. GLOB ÁLNÍ EXPRESNÍ ANALÝZA MIKRORNA U SOX-2 POZITIVNÍCH A NEGATIVNÍCH GLIOBLASTOMOVÝCH BUNĚK. In XL. brněnské onkologické dny a XXX. koncerence pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. 2016. ISSN 0862-495X.

SMRČKA, Martin, Jiří ŠÁNA, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Marek VEČEŘA, Romana BÚTOVÁ a Ondřej SLABÝ. Global microRNA Expression Analysis of Sox-2 positive and Negative Glioblastoma Cells. In The European Association of Neurosurgical Societies Congress 2016, Athens. 2016.

SMRČKA, Martin, Jiří ŠÁNA, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Marek VEČEŘA, Romana BÚTOVÁ a Ondřej SLABÝ. Global microRNA Expression Analysis of Sox-2 positive and Negative Glioblastoma Cells. In Congress of Neurological Surgeons, 2016 Annual Meeting, San Diego. 2016.

ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Renata KOUKALOVÁ, Eva MICHALKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Eva POUROVÁ, Luděk POUR, Pavlína VOLFOVÁ, Viera SANDECKÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Leoš KŘEN, Filip SOKOL, Ivo HANKE, Igor PENKA, Hana PETRÁŠOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Léčba 14 případů Castlemanovy nemoci: Zkušenosti jednoho centra a přehled literatury. Vnitřní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 4, s. 287-298. ISSN 0042-773X.

BEŠŠE, Andrej, Jiří ŠÁNA, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Markéta HERMANOVÁ, Radim JANČÁLEK, Stefan REGULI, Radim LIPINA, Marek SVOBODA, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. MiR-338-5p sensitizes glioblastoma cells to radiation through regulation of genes involved in DNA damage response. Tumor Biology, Dordrecht: Springer, 2016, roč. 37, č. 6, s. 7719-7727. ISSN 1010-4283. doi:10.1007/s13277-015-4654-x.

JANÍKOVÁ, Andrea, Eva MIČULKOVÁ, Andrea MAREČKOVÁ, N. KOPALOVÁ, Jozef MICHALKA, David ŠÁLEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Leoš KŘEN, Ivo HANKE, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Molecular activity in follicular lymphoma monitored by BCL2/IGH in the peripheral blood. The old story in a new light? In Haematologica (2016); 101(s1): 478-461 (21st Congress of the EHA). 2016.

VYBÍHAL, Václav, Miloš DUBA, George HANOUN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Radek LAKOMÝ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Leoš KŘEN a Jiří ŠÁNA. Nádorová duplicita u pacienta s maligním melanomem - intraventrikulární papílární meningeom - kazuistika. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2016.

THOMPSON, Eric M., Thomas HIELSCHER, Eric BOUFFET, Marc REMKE, Betty LUU, Sridharan GURURANGAN, Roger E. MCLENDON, Darell D. BIGNER, Eric S. LIPP, Sebastien PERREAULT, Yoon-Jae CHO, Gerald GRANT, Seung-Ki KIM, Ji Yeoun LEE, Amulya A Nageswara RAO, Caterina GIANNINI, Kay Ka Wai LI, Ho-Keung NG, Yu YAO, Toshihiro KUMABE, Teiji TOMINAGA, Wieslawa A. GRAJKOWSKA, Marta PEREK-POLNIK, David C. Y. LOW, Wan Tew SEOW, Kenneth T. E. CHANG, Jaume MORA, Ian F. POLLACK, Ronald L. HAMILTON, Sarah LEARY, Andrew S. MOORE, Wendy J. INGRAM, Andrew R. HALLAHAN, Anne JOUVET, Michelle FÈVRE-MONTANGE, Alexandre VASILJEVIC, Cecile FAURE-CONTER, Tomoko SHOFUDA, Naoki KAGAWA, Naoya HASHIMOTO, Nada JABADO, Alexander G. WEIL, Tenzin GAYDEN, Takafumi WATAYA, Tarek SHALABY, Michael GROTZER, Karel ZITTERBART, Jaroslav ŠTĚRBA, Leoš KŘEN, Tibor HORTOBÁGYI, Almos KLEKNER, Bognár LÁSZLÓ, Tímea PÓCZA, Peter HAUSER, Ulrich SCHÜLLER, Shin JUNG, Woo-Youl JANG, Pim J. FRENCH, Johan M. KROS, Marie-Lise C. van VEELEN, Luca MASSIMI, Jeffrey R. LEONARD, Joshua B. RUBIN, Rajeev VIBHAKAR, Lola B. CHAMBLESS, Michael K. COOPER, Reid C. THOMPSON, Claudia C. FARIA, Alice CARVALHO, Sofia NUNES, José PIMENTEL, Xing FAN, Karin M. MURASZKO, Enrique LÓPEZ-AGUILAR, David LYDEN, Livia GARZIA, David J. H. SHIH, Noriyuki KIJIMA, Christian SCHNEIDER, Jennifer ADAMSKI, Paul A. NORTHCOTT, Marcel KOOL, David T.W. JONES, Jennifer A. CHAN, Ana NIKOLIC, Maria Luisa GARRE, Erwin G. Van MEIR, Satoru OSUKA, Jeffrey J. OLSON, Arman JAHANGIRI, Brandyn A. CASTRO, Nalin GUPTA, William A. WEISS, Iska MOXON-EMRE, Donald J. MABBOTT, Alvaro LASSALETTA, Cynthia E. HAWKINS, Uri TABORI, James DRAKE, Abhaya KULKARNI, Peter DIRKS, James T. RUTKA, Andrey KORSHUNOV, Stefan M. PFISTER, Roger J. PACKER, Vijay RAMASWAMY a Michael D. TAYLOR. Prognostic value of medulloblastoma extent of resection after accounting for molecular subgroup: a retrospective integrated clinical and molecular analysis. Lancet Oncology, New York: Elsevier Science INC, 2016, roč. 17, č. 4, s. 484-495. ISSN 1470-2045. doi:10.1016/S1470-2045(15)00581-1.

ADAM, Zdeněk, Jiří MAŠLAŇ, Leoš KŘEN, Roman KODET, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Libor ČERVINEK, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Sinusová histiocytóza s masivní lymfadenopatií: FDG-PET/CT dokumentovaná parciální remise po léčbě 2-chlorodeoxyadenozinem. Vnitřní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 6, s. 491-499. ISSN 0042-773X.

MUSILOVÁ, Kateřina, Gabriela PAVLASOVÁ, Václav ŠEDA, Eva VOJÁČKOVÁ, Kateřina ČERNÁ, Jana DIDI, Robert PYTLIK, Vít PROCHÁZKA, Zuzana PTOUZOVÁ, Lenka ZLÁMALÍKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, A. EVANS, C. ZENT, Leoš KŘEN, Marek TRNĚNÝ, Jiří MAYER, Andrea JANÍKOVÁ a Marek MRÁZ. The role of microRNA-150 in the prognosis and transformation of follicular lymphoma. In Blood (2016); s. 4125. (58th ASH Annual Meeting and Exposition, San Diego, USA, prosinec 2016). 2016.

SCHWARZ, Jiří, Petra OVESNÁ, Olga ČERNÁ, Jarmila KISSOVÁ, Jacqueline SOUKUPOVÁ MAALOUFOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Libor ČERVINEK, Eduard CMUNT, Petr DULÍČEK, Vít CAMPR, Leoš KŘEN a Miroslav PENKA. Thrombosis in thrombocythemic Ph-myeloproliferations is associated with higher platelet count prior to the event: results of analyses of prothrombotic risk factors from a registry of patients treated with anagrelide. European Journal of Haematology, Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016, roč. 96, č. 1, s. 98-106. ISSN 0902-4441. doi:10.1111/ejh.12554.

DAŇOVÁ, Barbora, Alena POSPÍŠILOVÁ, Olga FAUSTMANNOVÁ a Jitka KYCLOVÁ. Pemphigoid gestationis. Dermatologie pro praxi, Olomouc: Solen, 2016, roč. 10, č. 1, s. 33-37. ISSN 1802-2960.

GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA a Jitka KYCLOVÁ. Výsledky transanální totální mezorektální excize. In XL. Brněnské onkologické dny, Brno. 2016.

JŮZA, Tomáš, Alena JŮZOVÁ a Tatiana GAJDOŠOVÁ. Kazuistika: Diagnóza až pod mikroskopem - diseminovaná echinokokóza multilokulárního vzhledu s protoskolexy. Čs. Patologie, Česká patologie o.s., 2016, roč. 52, č. 3, s. 168-172. ISSN 1210-7875.

KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Ladislav MITÁŠ, Vladimír ČAN, Jiří DOLINA, Tatiana GAJDOŠOVÁ a Igor PENKA. Vzácné případy napodobující akutní apendicitidu. In XVI. dny mladých chirurgů Prof. MUDr. Stanislava Čárského, DrSc. 2016.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon I, patro: 1

Porodnice Obilní trh, pavilon D

Dětská nemocnice, pavilon L, patro: -1

Kontakty:

Sekretariát:
532 23 3250
532 23 2281

Ambulantní doba:

Po-Pá 7:00-15:00

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji