Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

2015

  • Detailed analysis of therapy-driven clonal evolution of TP53 mutations in chronic lymphocytic leukemia

MALČÍKOVÁ, Jitka, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Boris TICHÝ, Barbara KANTOROVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Nikola TOM, Lenka RADOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Filip PARDY, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Marek MRÁZ, Karla PLEVOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Detailed analysis of therapy-driven clonal evolution of TP53 mutations in chronic lymphocytic leukemia. Leukemia, London: NATURE PUBLISHING GROUP, 2015, roč. 29, č. 4, s. 877-885. ISSN 0887-6924. doi:10.1038/leu.2014.297.

JAŠKOVÁ, Zuzana, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Elimination of mutated p53 protein and induction of p53 downstream genes in chronic lymphocytic leukemia cells using prima-1met. In 20th Congress of the European Hematology Association in Haematologica. 2015.

DOUBEK, Michael, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Martin TRBUŠEK, Marek MRÁZ, Denisa BAKEŠOVÁ, Jakub TRIZULJAK, Markéta HADRABOVÁ, Petra OBRTLÍKOVÁ, Josef KARBAN, Lukáš SMOLEJ, Alexandra OLTOVÁ, Eva JELÍNKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Ofatumumab added to dexamethasone in patients with relapsed or refractory chronic lymphocytic leukemia: Results from a phase II study. American Journal of Hematology, Hoboken: Wiley-Blackwell, 2015, roč. 90, č. 5, s. 417-421. ISSN 0361-8609. doi:10.1002/ajh.23964.

KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Barbara VONKOVÁ, E. VÁVROVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Martin TRBUŠEK, Alexandra OLTOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Prognostický význam hot spot mutace genu NOTCH1 u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií a souvislosti s molekulárně biologickými markery onemocnění. In XXXIX. brněnské onkologické dny in Klinická onkologie. 2015.

KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Marek Borsky, Jana ŠMARDOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Alexandra OLTOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Prognostický význam NOTCH1 murací u chronické lymfocytární leukemie. In Kaprasův den, Praha. 2015.

KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Kamila BRÁZDILOVÁ, Marek BORSKÝ, Karla PLEVOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Martin TRBUŠEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Single cell analysis proves the coexistence of NOTCH1 and TP53 mutations within the same cancer cells in patients with chronic lymphocytic leukemia. In 57th ASH Annual Meeting in Blood. 2015.

KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Martin TRBUŠEK, Nikola TOM, Karla PLEVOVÁ, Boris TICHÝ, Sim TRUONG, Eva DIVISKOVA, Jana KOTAŠKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Nancy PATTEN, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. TP53 mutation analysis in chronic lymphocytic leukemia: comparison of different detection methods. Tumor Biology, Dordrecht: Springer, 2015, roč. 36, č. 5, s. 3371-3380. ISSN 1010-4283. doi:10.1007/s13277-014-2971-0.

ZETELOVÁ, Andrea, Igor PENKA, Zdeněk KALA, Zdeněk ADAM, Leoš KŘEN Mojmír MOULIS. Castelmanova choroba a chirurgická péče. In XXXIX. brněnské onkologické dny. 2015. ISSN 0862-495X.

DOUBKOVÁ, Martina, Mojmír MOULIS a Jana SKŘIČKOVÁ. Intersticiální plicní procesy a granulomatózy asociované s běžným variabilním imunodeficitem. Vnitřní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 2, s. 119-124. ISSN 0042-773X.

ČERVINKOVÁ, Ivana, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Anna SEEHOFNEROVÁ. Embryonální rhabdomyosarkom u chlapce s Costello syndromem. Česká radiologie, Praha: Galén, 2015, roč. 69, č. 4, s. 275-277. ISSN 1210-7883.

JABANDŽIEV, Petr, Milan BAJER, Kateřina BAJEROVÁ, David STARÝ, Denisa PAVLOVSKÁ a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Ileo-transversoanastomóza, která neměla být provedena?! In IV. sympozium dětských IBD kazuistik. 2015. ISBN 978-80-905337-9-0.

PRUDIUS, Vadym, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Zdeněk KALA a Vadym PRUDIUS. Ischemický conditioning žaludku před resekcí jícnu. Experementální studie. Klinická onkologie, Praha, 2015, roč. 2015, ročník 28, s. s148. ISSN 1802-5307.

PRUDIUS, Vadym, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA a Dana PRUDIUS. Ischemický conditioning žaludku před resekcí jícnu. Experementální studie. 2015.

PRUDIUS, Vadym, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA a Dana PRUDIUS. Neovaskularizace žaludku po ischemickém conditioningu. In XV. Bedrnův den. 2015.

 

BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Zdeněk MECHL, Zdeněk ADAM, Eva JANDÁKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Vlastimil VÁLEK a Tomáš ANDRAŠINA. Patient with inoperable pheochromocytoma. Current Oncology, Toronto: Multimed INC., 2015, roč. 22, č. 3, s. "E216"-"E219". ISSN 1198-0052. doi:10.3747/co.22.2324.

GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jitka KYCLOVÁ, Lukáš FROLA, Filip MAREK a Beáta HEMMELOVÁ. Transanální totální mezorektální excize-rok poté. In XXXIX. brněnské onkologické dny. 2015. ISSN 0862-495X.

ROBESOVA, Blanka, Monika BAJEROVA, Jitka HAUSNEROVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Identification of atypical ATRNL1 insertion to EML4-ALK fusion gene in NSCLC. Lung Cancer, Clare: Elsevier Ireland, 2015, roč. 87, č. 3, s. 318-320. ISSN 0169-5002. doi:10.1016/j.lungcan.2015.01.002.

VYCHYTILOVÁ, Petra, Igor KISS, Soňa KLUSOVÁ, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Jan MAZANEC, Jitka HAUSNEROVÁ, Leoš KŘEN, Markéta HERMANOVÁ, Jiří LENZ, Petr KARÁSEK, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. MiR-21, miR-34a, miR-198 and miR-217 as diagnostic and prognostic biomarkers for chronic pancreatitis and pancreatic ductal adenocarcinoma. Diagnostic Pathology, LONDON: BIOMED CENTRAL LTD, 2015, roč. 10, April, s. nestránkováno. ISSN 1746-1596. doi:10.1186/s13000-015-0272-6.

HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Katarína GAŠPAROVÁ, Tomáš PAVLÍK, Jan MAZANEC, Jitka HAUSNEROVÁ, Igor PENKA, I ZAJAK, F ČEČKA, R GÜRLICH, I VISOKAI, M LOVEČEK a Tomáš ANDRAŠINA. Vliv gradu na přežití pacientů s karcinomem pankreatu - je současná TNM klasifikace adekvátní? In XXXIX. brněnské onkologické dny. 2015. ISSN 0862-495X.

ROBEŠOVÁ, Blanka, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jitka HAUSNEROVÁ. Záchyt atypické přestavby genu ALK u pacienta s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). Klinická onkologie, Ambit Media a.s., 2015. ISSN 0862-495X.

POSPÍCHALOVÁ, Vendula, Jan SVOBODA, Zankruti DAVE, Anna KOTRBOVÁ, Karol KAISER, Dobromila KLEMOVÁ, Ladislav ILKOVICS, Aleš HAMPL, Igor CRHA, Eva JANDÁKOVÁ, Luboš MINÁŘ, Vít WEINBERGER a Vítězslav BRYJA. Simplified protocol for flow cytometry analysis of fluorescently labeled exosomes and microvesicles using dedicated flow cytometer. Journal of Extracellular Vesicles, Järfälla: Co-Action Publishing, 2015, roč. 4, č. 25530, s. 1-15. ISSN 2001-3078. doi:10.3402/jev.v4.25530.

MINÁŘ, Luboš, I. KLABENEŠOVÁ a E. JANDÁKOVÁ. Význam HE4 v diferenciální diagnostice patologií endometria. Česká gynekologie, Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2015, roč. 80, č. 4, s. 256-263. ISSN 1210-7832.

MINÁŘ, Luboš, Ivanka KLABENEŠOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Filip ZLÁMAL a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Prognostic value of human epididymis protein 4 in endometrial cancer and its utility for surgical staging. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, Hoboken: Wiley-Blackwell, 2015, roč. 41, č. 10, s. 1644-1652. ISSN 1341-8076. doi:10.1111/jog.12764.

 

WEINBERGER, Vít, Luboš MINÁŘ, Dagmar SEIDLOVÁ, Michal FELSINGER, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ a Ivo ROVNÝ. Postoperative administration of Octreotide to reduce lymphorrhea after lymphadenectomy in gynecological malignancies. In ESGO 2015, Nice, Francie. 2015.

WEINBERGER, Vít, Luboš MINÁŘ, Eva JANDÁKOVÁ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, PRESL a ZIKÁN. L1CAM – nový prognostický marker u endometriálního karcinomu. In SNGP 26.-28.11.2015, Brno. 2015.

ZAVESKY, L., E. JANDAKOVA, R. TURYNA, L. LANGMEIEROVA, Vít WEINBERGER, Luboš MINÁŘ a M. KOHOUTOVÁ. New perspectives in diagnosis of gynaecological cancers: Emerging role of circulating microRNAs as novel biomarkers. Neoplasma, Bratislava: Aepress, 2015, roč. 62, č. 4, s. 509-520. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2015_062.

ZÁVESKÝ, Luděk, Eva JANDÁKOVÁ, Radovan TURYNA, Lucie LANGMEIEROVÁ, Vít WEINBERGER, Lenka ZÁVESKÁ DRÁBKOVÁ, Martina HŮLKOVÁ, Aleš HOŘÍNEK, Daniela DUŠKOVÁ, Jaroslav FEYEREISL, Luboš MINÁŘ a Milada KOHOUTOVÁ. Evaluation of Cell-Free Urine microRNAs Expression for the Use in Diagnosis of Ovarian and Endometrial Cancers. A Pilot Study. Pathology & Oncology Research, Dordrecht: Springer, 2015, roč. 21, č. 4, s. 1027-1035. ISSN 1219-4956. doi:10.1007/s12253-015-9914-y.

PETRÁŠOVÁ, Hana, Radka ŠLAISOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Světlana DUJSÍKOVÁ a Karel DVOŘÁK. Ultrasonograficky a stereotakticky navigované core-cut biopsie prsu – retrospektivní analýza dat pracoviště FN Brno. Česká radiologie, Praha: Galén, 2015, roč. 69, č. 2, s. 142-147. ISSN 1210-7883.

KADLECOVÁ, Jana, Robert HUDEČEK, L. MEKIŇOVÁ, Pavel VENTRUBA a Eva JANDÁKOVÁ. Histologické typy děložních myomů u pacientek v reprodukčním věku a postmenopauze. Česká gynekologie, Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2015, roč. 2015, č. 5, s. 360-364. ISSN 1210-7832.

SKUTKOVÁ, Linda, Marta JEŽOVÁ, Jiří NAVRÁTIL a Hana JIČÍNSKÁ. Neobvyklá příčina nekrotizující enterokolitidy u donošeného novorozence. In XXIII. neonatologické setkání, XVII. Hanákovy dny. 2015. ISBN 978-80-7177-964-3.

HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Katarína GAŠPAROVÁ, Tomáš ANDRAŠINA, Tomáš PAVLÍK, Igor PENKA, Ivo NOVOTNÝ, Jan MAZANEC a Zdeněk KALA. Kritéria pro výběr pacientů s duktálním karcinomem pankreatu, kteří nejvíce profitují z chirugické léčby - literární review. In XVI. Pankreatologický den. 2015.

SVATOŇ, Roman, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Ivo NOVOTNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Jan MAZANEC, Igor PENKA, Jaroslav IVIČIČ a Zdeněk KALA. Management cystických nádorů pankreatu- fukuoka konsensus. In XVI. Pankreatologický den. 2015.

ŠÁNA, Jiří, Andrej BEŠŠE, Jakub ONDRÁČEK, Marek VEČEŘA, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Radek LAKOMÝ, Václav VYBÍHAL, Martin SMRČKA, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. Exprese miRNA-31-5p u pacientů s multiformním glioblastomem a její funkční vliv na gliobastomové buňky. In XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. 2015.

KŘENOVÁ, Zdenka, Jaroslav ŠTĚRBA, Eliška TVRDÍKOVÁ a Leoš KŘEN. Expression of VEGF-A by neoplastic cells in T-cell lymphoblastic lymphoma: possible therapeutic implications related to immunomodulatory properties of this cytokine. In Fifth International Symposium on Childhood, Adolescent and Young Adult Non-Hodgkin Lymphoma. 2015. ISSN 0007-1048.

SOVA, Marek, Miloš DUBA, K SVOBODA, Eduard NEUMAN, P SMEJKAL, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Leoš KŘEN a Martin SMRČKA. Foudroyantní klinický průběh maligního melanomu u pacienta s diseminací do mozku při vrozené koagulopatii s deficitem koagulačního faktoru VII. In XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2015.

VYBÍHAL, Václav, Eduard NEUMAN, Marek SOVA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Leoš KŘEN a Miloš KEŘKOVSKÝ. Chirurgická léčba difuzních nízkostupňových gliomů. In Klinikcká onkologie - XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 2015. s. 133-133, 1 s. ISSN 1802-5307.

VYBÍHAL, Václav, George HANOUN, Pavel FADRUS, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Leoš KŘEN a Jiří ŠÁNA. Chirurgická terapie mozkových metastáz. In XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2015.

KŘENOVÁ, Zdenka, Eliška TVRDÍKOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Daniela KODYTKOVÁ a Leoš KŘEN. Langerhans cell histiocytosis: intrinsic immunoediting properties. In XXV. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky. 2015. ISBN 978-80-210-7958-8.

ŠÁNA, Jiří, Andrej BEŠŠE, Jakub ONDRÁČEK, Marek VEČEŘA, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Hana MLČOCHOVÁ, Robert ILIEV, Jitka MLČOCHOVÁ, Petra VYCHYTILOVÁ, Renata HÉŽOVÁ, Jaroslav JURÁČEK a Ondřej SLABÝ. MiRNA-31-5p expression in glioblastoma tissue and effects of its replacement in glioblastoma cells. In 106th Annual Meeting of the American Association for Cancer Research 2015, Philadelphia. 2015. ISSN 0008-5472.

VYBÍHAL, Václav, Marek SOVA, Eduard NEUMAN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Mnohočetné gliomy mozku. In Brněnské neurochirurgické dny. 2015.

VYBÍHAL, Václav, Marek SOVA, Eduard NEUMAN, Pavel FADRUS, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Mnohočetné gliomy mozku. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Olomouc, 2015. s. 58-58, 1 s. ISBN 978-80-87562-39-0.

SOVA, M., E. NEUMAN, Václav VYBÍHAL, Pavel FADRUS, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Naše zkušenosti s chirurgickou léčbou tumorů periferních nervů. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 6, s. 694-698. ISSN 1210-7859.

FADRUS, Pavel, Jiří ŠÁNA, Ondřej SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Ludmila HYNKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Leoš KŘEN, Václav VYBÍHAL, Eduard NEUMAN, Marek SOVA a Martin SMRČKA. Predikce časné progrese multiformního glioblastomu pomocí analýzy vybraných mikroRNA. In XXII. Jihočeské onkologické dny. 2015.

KASPAR, Petr, Martina ZIKOVA, Petr BARTUNEK, Jaroslav ŠTĚRBA, Hynek STRNAD, Leoš KŘEN a Radislav SEDLACEK. The Expression of c-Myb Correlates with the Levels of Rhabdomyosarcoma-specific Marker Myogenin. Scientific Reports, London: Nature Publishing Group, 2015, roč. 5, č. 15090, s. 1-10. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/srep15090.

ŠTEFÁNIKOVÁ, Marianna, Martina DOUBKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ a Katarína MÚČKOVÁ. Kazuistika : Úskalí histologické diagnózy u granulomatózního postižení plic. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, Nakladatelství Geum s.r.o., 2015, roč. 12/2015, 2/2015, s. 23-25. ISSN 1802-0518.

ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ŠMARDOVÁ, Michal EID, Pavlína VOLFOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Leoš KŘEN, Filip SOKOL, Ivo HANKE, Eva MICHALKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. PET-CT dokumentovaná remise multicentrické formy Castlemanovy choroby po léčbě rituximabem. Popis případu a přehled literatury. Vnitřní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 3, s. 251-259. ISSN 0042-773X.

MAKOVIČKOVÁ, Pavla, Pavel WEBER, Filip SOKOL a J. MRÁZOVÁ. Sepse podmíněná purulentní spondylodiscitidou u 80letého muže. Praktický lékař, Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2015, roč. 95, č. 5, s. 225-227. ISSN 0032-6739.

JAROŠÍKOVÁ, D., M. VRÁBLOVÁ, Vladimír VAŠKŮ, O. FAUSTMANNOVÁ a Jitka KYCLOVÁ. Seboroické keratózy - základní charakteristiky v zobrazení optickou koherentní tomografií s vysokým rozlišením. Česká dermatovenerologie, Praha: Mladá fronta, 2015, roč. 5, č. 2, s. 117-120. ISSN 1805-0611.

JŮZA, Tomáš, Alena JŮZOVÁ a Tatiana GAJDOŠOVÁ. KAZUISTIKA: DIAGNÓZA AŽ POD MIKROSKOPEM – DISEMINOVANÁ ALVEOLÁRNÍ ECHINOKOKÓZA. In 59. studentská vědecká konference. 2015. ISBN 978-80-210-7852-9.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon I, patro: 1

Porodnice Obilní trh, pavilon D

Dětská nemocnice, pavilon L, patro: -1

Kontakty:

Sekretariát:
532 23 3250
532 23 2281

Ambulantní doba:

Po-Pá 7:00-15:00

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji