Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Výzkum a vzdělávání

Klinický výzkum

Vedle již zmíněných klinických studií a řešení grantových projektů. pracoviště průběžně vyhodnocuje výsledky vlastní klinické práce a o těchto výsledcích pravidelně referuje ve sděleních na národních i mezinárodních urologických fórech a publikacích v domácí i zahraniční odborné literatuře.

Vzdělávání pregraduální

Pracoviště zajišťuje pregraduální výchovu českých a zahraničních posluchačů Lékařské fakulty MU v oboru urologie.

 

1. cena ČUS_M_120.jpg 2. cena ČUS_M_120.jpg 3. cena ČUS_M_120.jpg 3.cena ČUS_M_120.jpg

 

Vzdělávání postgraduální

Na urologické klinice probíhají praktické zkoušky kandidátů specializační zkoušky z urologie, přednosta kliniky je jedním z předsedů zkušebních komisí při specializačních zkouškách z urologie, katedry urologie IPVZ Praha (jejímž je členem).

Pracoviště zabezpečuje pro svoje pracovníky v rámci lékařského kontinuálního vzdělávání dle publikovaného plánu klinické semináře (přístupné a navštěvované - urology - zájemci z jihomoravského regionu).

Vzdělávání pro střední zdravotnické pracovníky

Ve spolupráci s IDVPZ Brno přednášíme odborný program v pravidelných endourologických kurzech pro zdravotní urologické sestry, na požádání se účastníme dílčími přednáškami některých dalších vzdělávacích programů IDVPZ Brno.

Klinika pořádá pravidelné vzdělávací semináře pro svoje střední zdravotní pracovníky.

Odborné akce

Izmir_M_120.jpg

Urologická klinika pořádá nebo se spoluúčastní řady vzdělávacích seminářů, pravidelně 1x ročně pořádá monotematické postgraduální semináře s mezinárodní účastí. Lékaři kliniky se aktivně účastní řady národních i mezinárodních kongresů, často předsedají různým odborným sekcím, jsou členy vědeckých výborů odborných kongresů, členy národních i mezinárodních urologických společností.

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 9

Kontakty:

Přednosta:
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
532 233 869


Primář:
as. MUDr. Aleš Čermák, Ph.D.
532 232 307


Vrchni sestra:
Emílie Hudcová
532 232 308


Sekretariát:
Iveta Králíková
532 233 860

Fax: 532 232 306

Evidence (objednání): 532 233 868

Ambulantní doba:

7:00 - 15:00

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji