Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Pro pacienty

Důležitá telefonní čísla

 • Sekretariát urologické kliniky
 • Ambulance kliniky - 53223 3868
 • Vrchní sestra - 532232308
 • Fax kliniky - 53223 2306
 • JIP kliniky - 53223 3863

Nemoci, které léčíme

Na naší klinice léčíme nemoci močového ústrojí obou pohlaví a mužského pohlavního ústrojí.

Slovníček pojmů

 • Urologie = chirurgický obor, který léčí nemoci močového a mužského pohlavního ústrojí.
 • Urolitiáza = onemocnění močovými kameny
 • Karcinom prostaty = zhoubný nádor prostaty
 • Karcinom močového měchýře = zhoubný nádor močového měchýře
 • Obstrukce močových cest = překážka v odtoku močových cest ( u starších mužů nejčastěji způsobena zvětšenou prostatou)
 • Erektilní dysfunkce = porucha ztopoření penisu
 • Infertilita = neplodnost
 • Inkontinence moči = neudržení moči 

Práva pacientů jsou dána mezinárodní konvencí o Lidských právech a Provozním řádem FN Brno, jehož součástí je i Domácí řád kliniky.

Klinika poskytuje odborné konzultace na ambulanci kliniky. V mimopracovní době konzultace možná osobně či telefonicky se službu majícím lékařem. Kromě zcela výjimečných případů klinika nepřebírá do péče pacienty „rozléčené“ již na jiném urologickém pracovišti, pokud o to nepožádá dosavadní ošetřující lékař (urolog) s konkrétní představou dalšího postupu, který může zajistit klinické pracoviště , na rozdíl od pracoviště stávajícího (superkonziliární služba).

Pobyt v nemocnici je plánován vzhledem ke zdravotnímu stavu a průběhu léčby pacienta na co nejkratší dobu, potřebnou k vyšetření a léčení nemocného. Před přijetím na naši kliniku obdrží každý pacient Všeobecnou informaci FN Brno na ambulanci kliniky. Dále jsou na klinice k dispozici publikace - brožury o nemocech močového a mužského pohlavního ústrojí. Před operačním výkonem obdrží každý pacient informovaný souhlas s popisem plánovaného operačního zákroku.

Pracoviště je opakovaně prestižně (spolu s dalšími předními evropskými urologickými pracovišti) zařazeno do řady mezinárodních multicentrických klinických studií, které mají za cíl posouvat úroveň vědění v této oblasti medicíny dále. Pacientům může být navržena účast v podobné studii, které se eventuálně může zůčastnit na bázi dobrovolnosti po předchozím důkladném poučení a podpisu informovaného souhlasu.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 9

Kontakty:

Přednosta:
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
532 233 869


Primář:
as. MUDr. Aleš Čermák, Ph.D.
532 232 307


Vrchni sestra:
Emílie Hudcová
532 232 308


Sekretariát:
Iveta Králíková
532 233 860

Fax: 532 232 306

Evidence (objednání): 532 233 868

Ambulantní doba:

7:00 - 15:00

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji