Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Podmínky pro umožnění návštěv pacientů naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde.

Informace pro pacienty

Indikace

Nejběžnější  indikací k implantaci umělého svěrače (AUS) je močová inkontinence vzniklá na základě insuficience (snížené funkce)  svěrače močové trubice při operačních výkonech na prostatě. Nejčastěji se jedná o operaci pro karcinom prostaty či pro benigní hyperplázii  prostaty. Počet takto postižených pacientů stoupá v důsledku nárůstu počtu prováděných operačních výkonů a v důsledku zlepšení časné diagnostiky onemocnění. Stavy po traumatech pánve, močové trubice nebo páteře patří mezi méně časté indikace.
Vzhledem k tomu, že jde o permanentní implantát, který pacient navíc aktivně ovládá a který navíc představuje finančně poměrně nákladnou záležitost, musí být pacient před výkonem velmi pečlivě vyšetřen tak, aby implantát byl pacientovi ku prospěchu. Ev.  přítomnost infekce močových cest může vést k rozvoji závažné infekce a až nutnosti explantace AUS.

 

Stručný popis výkonu a obsluhy AUS

V současnosti se používá jediný model a to inflatabilní arteficiální sfinkter AMS 800.
Skládá se z manžety obepínající uretru, aktivního rezervoáru, pumpy a systému hadiček, jež tyto tři hlavní komponenty propojují. Manžetu nakládáme na oblast tzv. bulbární uretry na hrázi nebo na hrdlo měchýře, rezervoár ukládáme do dutiny břišní do prostoru "vedle močového měchýře" nebo do prostoru za sponu stydkou, pumpu pak do šourku k varleti (Pokud by byl svěrač ve výjimečných případech indikován u ženy, pak by manžeta byla naložena na hrdlo a pumpa ve stydkém pysku). Komponenty propojujeme hadičkami a celý systém během výkonu naplňujeme izotonickou tekutinou, obvykle kontrastní. Po operaci je až do zhojení celý systém ponechán inaktivní a aktivován je po 6 - 8 týdnech.

Pacient ovládá svěrač pomocí pumpy v šourku. Chce-li močit, opakovanou kompresí pumpy přes kůži šourku vyprázdní manžetu uzavírající močovou trubici a vymočí se. Ihned po ukončení manipulace s pumpou je manžeta zvolna plněna tenzní silou stěny rezervoáru tak, že k obnově kontinence dojde zhruba během dvou až tří minut.
 

Komplikace

K nejčastějším komplikacím patří pooperační hematom, retence moči v důsledku otoku v operovaném terénu kolem močové trubice. Infekce v operované oblasti patří mezi závažné komplikace, které mohou vést až k nutnosti operačního odstranění umělého svěrače.
Další závažnou komplikací může být "prohojení" manžety do močové trubice nebo mechanické poruchy jednotlivých částí umělého svěrače. V těchto případech bývá nutná reoperace a výměna těchto částí.

 

Kam se může pacient při potížích obrátit

Pacient je při propuštění vybaven legitimací s popisem implantátu, výkonu a kontakty na pracoviště a operatéra.
 

Směrnici vylučující duplicitu pacientů

Každý pacient může být zaevidovaný na čekací listině jediného Centra implantace AUS v České republice.Systém následné péče a sledování

Po provedení implantace AUS a řádném zhojení operačního přístupu je pacient propuštěn do domácího ošetřování. V této fázi je pacient nadále inkontinentní, svěrač je inaktivovaný až do plného zhojení. Při ambulantní kontrole zpravidla po 6 – 8 týdnech od operace je AUS aktivován a ihned plní svoji funkci. Následné kontroly urologem probíhají minimálně jedenkrát za rok.

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 9

Kontakty:

Přednosta:
MUDr. Michal Fedorko, Ph.D., FEBU
532 233 869


Zástupce přednosty pro LPP (primář):
MUDr. Gabriel Varga, Ph.D., FEBU
532 232 307


Vrchní sestra:
Emília Hudcová
532 232 308


Sekretariát:
Iveta Králíková
532 233 860

Fax: 532 232 306

Evidence (objednání): 532 233 868

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji