Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Informace o implantaci umělého svěrače močové trubice AMS 800

 

Umělý svěrač AMS 800

 

a výsledky jeho implantací Urologická klinika FN Brno

 

 

Doba sledování: 1992 – 2009 (průměr 132 měsíců)

 

 

Počet pacientů: 63 (62 muži, 1 žena)

 

 

Indikace: těžká stresová močová inkontinence – více než 3 vložky/24 hod (muži: po radikální prostatektomii, TURP, otevřené prostatektomii pro BPH, žena: selhaná léčba stres inkontinence). Žádný pacient s neurogenním měchýřem.

 

 

Použitá metoda: implantovaný svěrač AMS 800, manžeta 4,5- 59 pacientů, manžeta 4,0 – 3 pacienti (bulbární uretra), manžeta 6,0 – 1 pacient (žena, hrdlo močového měchýře). Tlakovací balonek PRB  61 – 70 – 62 pacientů, 71-80 – 1 pacient. Uložení PRP břišní dutina – 61 pacientů, extraperitoneálně – 2 pacienti.

 

 

Výsledky (i u explantovaných nebo malfunkce před vznikem komplikace): plně kontinentní - 42 pacientů, 1 vložka/24 hodin – 18 pacientů, 2-3 vložky/24 hodin – 3 pacienti

 

 

Komplikace:

 

 • Infekce (explantace) 4 pacienti
 • Eroze manžety (explantace) 2 pacienti
 • Mechanická malfunkce (revize, korekce)  3 pacienti (2 – double cuff)

 

 

Indikace k implantaci umělého svěrače – odborné hledisko (všechna kritéria musí být splněna):

 1. Inkontinence III. stupně trvající alespoň 6 měsíců a nereagující na konzervativní léčbu
 2. Motivovaný pacient, který pochopil princip deaktivace svěrače a prokázal na modelu, že je schopen svěrač ovládat.
 3. Pacient má realistická očekávání
 4. Sterilní moč
 5. Stabilní detruzor
 6. Kapacita měchýře alespoň 200 ml
 7. Qmax alespoň 10 ml/s
 8. Uretra volně průchodná pro 18F
 9. Vyloučeno klinicky významné reziduum
 10. Vyloučena jiná patologie dolních močových cest (konkrementy, divertikly, maligní onemocnění, obstrukce; případná striktura uretry musí být předem vyřešena a stabilita stavu bez intervencí musí trvat alespoň 3 měsíce)
 11. Vyloučen vezikoureterální reflux a obstrukce horních močových cest
 12. Vyloučena patologie horních močových cest zakládající předpoklad chirurgického řešení
 13. Vyloučeno jakékoliv zánětlivé nebo nádorové onemocnění chronické nebo akutní, oslabující imunitní systém nebo vyvolávající celkovou reakci organizmu
 14. Vyloučeny krvácivé stavy

 

Po splnění všech kritérií je možné objednávat pacienty ke zhodnocení a zařazení na čekací listinu Urologické kliniky FN Brno

nejlépe středa tel.: 5 3223 3134,   event. 5 3223 3868 denně

Kapacita zatím zůstává pro FNB 4 svěrače ročně v rámci paušální úhrady, pro případnou úhradu mimo tento rámec je kapacita neomezená.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 9

Kontakty:

Přednosta:
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
532 233 869


Primář:
as. MUDr. Aleš Čermák, Ph.D.
532 232 307


Vrchni sestra:
Emílie Hudcová
532 232 308


Sekretariát:
Iveta Králíková
532 233 860

Fax: 532 232 306

Evidence (objednání): 532 233 868

Ambulantní doba:

7:00 - 15:00

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji