Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Politika jakosti a cíle jakosti

Mezinárodní normalizační společnost ISO vydala v roce 1979 první verzi norem pro systém jakosti řady ISO 9000 a záhy došlo k jejich neočekávanému rozšíření do většiny národních normalizačních systémů vyspělých zemí celého světa. Zásadní význam norem spočívá v rozšíření systémového přístupu k jakosti a tím i v pozitivním vlivu na kvalitu výrobků, v dodržování závazné legislativy a ve sjednocení terminologie mezi uživateli, normy jsou rovněž cenným marketingovým nástrojem v získávání a neustálém zvyšování důvěryhodnosti firmy na trhu zboží a služeb.

Jsme hrdí na to, že mezi registrované společnosti řízené normou ISO 9001 patří od 11. ledna 2001 také Transfuzní a tkáňové oddělení  (TTO) FN Brno jakožto první zařízení svého druhu v České republice. Norma ISO 9001 implementovaná v TTO FN Brno prokazuje shodu se specifickými požadavky v průběhu všech procesů, které vedou k finálnímu produktu, v našem případě transfuznímu přípravku s maximální bezpečností a kompatibilitou pro příjemce. Dosažení certifikace ISO 9001 představuje zahájení rozsáhlého procesu, který má zajistit spolupráci všech zainteresovaných složek v průběhu léčebně preventivní péče, výrazně se podílí na pochopení transfuzních výrobních procesů a hraje důležitou roli při zvyšování prestiže oboru.

V souladu se strategickými záměry FN Brno vyhlašují členové vedení TTO své rozhodnutí rozvíjet systém řízení jakosti tak, aby docházelo k neustálému zvyšování jeho efektivnosti a zlepšování všech řízených procesů. Základní prioritou je zajistit bezpečný transfuzní přípravek s maximální kompatibilitou pro příjemce. K naplnění tohoto záměru vede:

  • zvyšování kvality transfuzní služby v jihomoravském regionu

 

Všechny tyto kontinuální procesy trvalého zlepšování vedení TTO podporuje a prosazuje při své každodenní činnosti.

 

Politiku jakosti však nelze pouze deklarovat, k jejímu naplnění a realizaci si stanovujeme zcela konkrétní, měřitelné a s politikou jakosti konzistentní cíle. K základním cílům pro rok 2003 bylo převedení systému jakosti z normy ISO 9001 : 1994 na revidovanou normu ISO 9001 : 2000 a rozšíření implementace této normy o úsek autotransfuze. Ve dnech 13. a 14. října 2003 proběhla úspěšná komplexní recertifikace TTO FN Brno podle této nové normy. Na rozdíl od stávající certifikace ISO 9001 : 1994 byly nově certifikovány úsek autotransfuzí a Odběrové středisko v Třebíči. V nově zavedeném systému jakosti se poprvé v TTO objevil nový prvek – majetek zákazníka. Jedná se o odebranou autologní krev, která se po zpracování znovu vrací pacientovi/zákazníkovi ve formě autologních transfuzních přípravků. Certifikaci provedla opět firma Det Norske Veritas.

 

Věříme, že díky implementovanému systému jakosti i deklarovanou snahou o její stálé zvyšování se staneme subjektem, se kterým budete rádi spolupracovat, a že jméno Transfuzního a tkáňového oddělení  FN Brno bude garantem kvality, spolehlivosti a důvěryhodnosti pro všechny naše partnery.

 

Vedení Transfuzního a tkáňového oddělení FN Brno

 

Ke stažení
Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon I2, patro: 1.NP, 1.PP

Telefon:

Bezplatná linka pro dárce krve (FN Brno): 800 900 097
Bezplatná linka pro dárce krve (OS Třebíč): 800 700 061

Kontakty:

Primář: MUDr. Hana Lejdarová,
tel.: 532 232 172, e-mail:

Vedoucí laborant: Bc. Martina Adamcová,
tel.: 532 232 997, e-mail:

Sekretariát: Lenka Janečková,
tel.: 532 232 172, e-mail:

Ambulantní doba:

Ambulance - autotransfuze
Odběry: 6:30-12:00 hod.
Objednávání: 6:30-14:00 hod.
tabulka ambulantních hodin

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji