Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Výzkum a publikace

Přednášky

  • Odborná sdělení našich specialistů na celostátních i mezinárodních konferencích, kongresech. Přednášky na sympoziích, regionálních odborných akcích či workshopech

 

  • Pravidelné odborné semináře na Rehabilitačním oddělení a detašovaných pracovištích. Odborné semináře pro ostatní kliniky a oddělení FN Brno

 

Grantová činnost

 

  • NIG 2013: Komparace efektu intervalového tréninku dechových svalů na ventilační a silové parametry, rozvíjení hrudníku, dušnost, únavu a kvalitu života u nemocných s myastenii gravis
  • NIG 2014: Vliv desetidenního kombinovaného tréninku s řízeným ventilačním tréninkem na kardiorespirační ukazatele u pacientů s chronickým srdečním selháním
  • NIG 2015: ,,Mobility protokol" standard rehabilitační péče o pacienta na intenzivním lůžku
  • NIG 2016: Vývoj a proveditelnost kardiovaskulární rehabilitace založené na využití tele-medicínských technologií (KR-GPS)
  • NIG 2017: Výskyt rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění u nemocných s primomanifestací ICHS a následné preventivní intervenční výstupy formou edukačních materiálů

 

Publikace

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji