Menu
Česky English
532 23 1111

Profil pracoviště

Cílem naší odborné rehabilitační péče je poskytování specializované a komplexně zaměřené léčby nemocných s funkčními patologiemi pohybového systému nejrůznějších etiologií (stavy po náhradách nosných kloubů, posttraumatické stavy, neurorehabilitační léčba aj.).

Úzce spolupracujeme s klinickými pracovišti FN Brno, na kterých poskytujeme akutní rehabilitační péči v rámci detašovaných pracovišť Rehabilitačního oddělení.

Podílíme se na všech fázích preventivní rehabilitační léčby, zejména se zaměřením na kardiometabolická onemocnění a jejich rizikové faktory. Tato péče souvisí zejména s preskripcí vhodné formy a intenzity pohybové aktivity a dodržování zásad zdravého životního stylu. Tuto léčbu poskytujeme v ambulancích Kardiovaskulární rehabilitace a Respirační fyzioterapie.

Další významnou částí naší specializace je komplexní rehabilitace pánevního dna. Tito pacienti jsou přijímáni na rehabilitační lůžka, ale převážně dochází ambulantně.

Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou (Lékařská fakulta a Fakulta sportovních studií) řešíme výzkumné projekty a významným podílem realizujeme především praktickou výuku studentů Fyzioterapie.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji