Menu
Česky English
532 23 1111

Odkazy

psychiatricka-klinika-01.jpg

Zde naleznete odkazy na organizace a společnosti, ve kterých se zaměstnanci Psychiatrické kliniky angažují, či které považují za důležité.

PS dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost. Účastní se prostřednictvím delegovaných zástupců výběrových, konkurzních, atestačních, akreditačních a jim podobných řízeních. Vykonává odbornou poradenskou a expertizní činnost. Podílí se prostřednictvím delegovaných zástupců na činnosti poradních orgánů Parlamentu České republiky, MZ ČR, komor lékařů, farmaceutů a dalších profesních komor, jakož i dalších orgánů a institucí na nejrůznější úrovni, zabývajících se problematikou zdravotnictví.

ČNPS si klade za hlavní cíl sdružení odborníků i zájemců o psychofarmakologii a příbuzné obory. Je pořadatelem tradiční Česko-slovenské psychofarmakologické konference, která se koná každý rok v lednu v Lázních Jeseník. Kromě jiného se na jejím portálu nachází odkaz na elektronickou verzi časopisu Psychiatrie, detaily k udílení Ceny ČNPS za originální odbornou práci z oblasti psychofarmakologie i nejlepší vývěsková sdělení a řada dalších informací.

Smyslem fungování SBP je podpora preklinického a klinického výzkumu v biologické psychiatrii a šíření současných poznatků z biologické psychiatrie mezi klinickou a laickou veřejností. Dále tato společnost pořádá vědecká setkání, semináře a zasedání expertních skupin za účasti pracovníků v oboru biologické psychiatrie a příbuzných vědeckých oborů, stejně jako podporuje popularizaci vědeckých poznatků biologické psychiatrie a vyjadřuje se veřejně k problémům v oblasti biologické psychiatrie a souvisejících oblastí. Web obsahuje podrobný popis činnosti, složení výboru, aktuality a odkazy na odborné společnosti.

ČSKIP vznikla na PK v Brně z iniciativy skupiny klinických psychologů a lékařů, kteří se začali v KIP vzdělávat a cvičit koncem 80. let pod vedením zahraničních lektorů. Zajišťuje vzdělávání v rámci celorepublikových vzdělávacích akcí, oganizuje mezinárodní vzdělávací semináře, zajišťuje svým členům přístup k zahraničním vzdělávacím akcím a odborné literatuře. Společnost je od r. 1996 řádným členem IGKB (Internationalle Arbeitsgemeinschaft für Katathymes Bilderleben und Imaginative Verfahren in der Psychotherapie, se sídlem v Göttingen). ČSKIP úzce spolupracuje se zahraničními národními společnostmi KIP (především německou, švýcarskou, rakouskou a slovenskou).

Globální organizace věnovaná neuro-psychofarmakologii. Schizophrenia International Research Society (SIRS) Mezinárodní organizace, jejímž cílem je spojit výzkumné pracovníky v oboru schizofrenie a příbuzných poruch za účelem výměny nejnovějších poznatků a facilitace jejich aplikace do klinické praxe, facilitace mezinárodní spolupráce, zprostředkování poznatků o metodice výzkumu, podpory publikací výsledků. Jejím cílem je též zvyšování povědomí laické komunity o osobních, rodinných či sociálních dopadech schizofrenie.

 

 

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon G, patro: přízemí

Bohunice, pavilon G (Centrum krizové péče), patro: 1. - východní vstup (u Plicní kliniky)

Telefon:

Všeobecná ambulance - 532 23 2094
Centrum krizové péče - 532 23 2078

Sekretariát kliniky - 532 23 2053, 2059

Ambulantní doba:

Po-Pá 8:30-15:00 hod.
Centrum krizové péče - nepřetržitě.

Ambulance pro dospělé: denně 8:30-15:00 hod.
Lékaři: MUDr. Hořínková, MUDr. Dudová, MUDr. Synek, MUDr. Hromková (středy)
Psycholog: Mgr. Hana Janáková
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance pro děti a dorost:
Lékař: MUDr. Jan Bortel
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance Centra krizové péče: nepřetržitý provoz
Lékař i psycholog
Kontakty: +420 532 23 2078, + 420 547 21 2333

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:
MUDr. Navrátilová, Ph.D.
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji