Menu
Česky English
532 23 1111

Kontakty

Adresa:

Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

Jihlavská 20

625 00 Brno

 

Vedení kliniky:
 

Přednosta: Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Zástupce přednosty pro školství: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Sekretariát školský: Jana Pazderová, tel.: 532 232 053

 

Zástupce přednosty pro LPP:  prim. MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. 

Sekretariát zdravotnický: Hana Doušková, tel.: 532 232 059

Dokumentátorka: Zdeňka Katolická,  tel.: 532 232 346

____________________________________________________________________________________________________________

 

Ambulance a oddělení:

AMBULANCE PSYCHIATRICKÉ KLINIKY

 

KONTAKTY K OBJEDNÁVÁNÍ PACIENTŮ:

Ambulance dospělých, tel.: 532 232 094

Ambulance dětská, tel.: 532 232 092

______________________________________________________________________________________________________________

 

ODDĚLENÍ DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ PSYCHIATRIE (odd.21)

 

KONTAKTNÍ TELEFON, INFORMACE O PACIENTECH:

Sesterna odd. 21, tel.: 532 232 312, 2 313

 


 

UZAVŘENÉ ODDĚLENÍ PRO AFEKTIVNÍ PORUCHY (odd. 22)

 

KONTAKTNÍ TELEFON, INFORMACE O PACIENTECH:

Sesterna odd. 22, tel.: 532 232 325, 532 232 069      

___________________________________________________________________________________________________________

 

UZAVŘENÉ ODDĚLENÍ PRO PSYCHOTICKÉ PORUCHY (odd.23)

 

KONTAKTNÍ TELEFON, INFORMACE O PACIENTECH:

Sesterna odd 23,tel.: 532 232 071, 2 320

 


JEDNOTKA INTENZIVNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE A ODDĚLENÍ 25:

 

KONTAKTNÍ TELEFON, INFORMACE O PACIENTECH:

Sesterna odd. JIPP, tel.: 532 232 376, 3 276

 


 

PSYCHOTERAPEUTICKÉ OTEVŘENÉ ODD. 24:

 

KONTAKTNÍ TELEFON, INFORMACE O PACIENTECH: 

Sesterna odd. 24, tel.: 532 232 335 (od 7:00 do 15.00)

 

KONTAKT NA CENTRUM KRIZOVÉ PÉČE: 532 232 078 

CENTRUM KRIZOVÉ PÉČE s nepřetržitým provozem poskytne první psychiatrickou a psychologickou pomoc

  • ztrátě duševní rovnováhy
  • při smutku a beznaději
  • v krizových životních situacích
Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon G, patro: přízemí

Bohunice, pavilon G (Centrum krizové péče), patro: 1. - východní vstup (u Plicní kliniky)

Telefon:

Všeobecná ambulance - 532 23 2094
Centrum krizové péče - 532 23 2078

Sekretariát kliniky - 532 23 2053, 2059

Ambulantní doba:

Po-Pá 8:30-15:00 hod.
Centrum krizové péče - nepřetržitě.

Ambulance pro dospělé: denně 8:30-15:00 hod.
Lékaři: MUDr. Hořínková, MUDr. Dudová, MUDr. Synek, MUDr. Hromková (středy)
Psycholog: Mgr. Hana Janáková
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance pro děti a dorost:
Lékař: MUDr. Jan Bortel
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Ambulance Centra krizové péče: nepřetržitý provoz
Lékař i psycholog
Kontakty: +420 532 23 2078, + 420 547 21 2333

Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy:
MUDr. Navrátilová, Ph.D.
Kontakt k objednání: +420 532 23 2094

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji