Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Ultrasonografie - UZ

Popis metody

Ultrazvukové vyšetření je neinvazivní bezbolestné vyšetření, bez prokázaných škodlivých účinků, lze jej provádět i u těhotných žen. Metoda je založená na registraci ultrazvuku odraženého od tkání. Typicky se používají piezoelektrické sondy o frekvencích 2-18 MHz. Vyšetření provádí lékař-radiolog.

Při vyšetření vám bude na vyšetřovanou oblast nanesen bezbarvý gel, který nezanechává skvrny na oblečení, samotné vyšetření se provádí přiložením sondy na povrch těla. Při vyšetření můžete být vyzvání k zadržení dechu.

Ke zvýšení kontrastu obrazu, a tím i citlivosti vyšetření, lze použít nitrožilně podaných kontrastních látek. K tomu se používají mikrobubliny neškodného plynu, který po podání poměrně rychle mizí z těla pacienta vydýcháním.

 

Příprava

UZ vyšetření břicha a pánve, břišní aorty, Doppler ledvinných cév, Doppler břišních žil (portální oběh)

  • Pacient je minimálně 5 až 6 hodin před vyšetřením lačný - to znamená, že nejí, pije jen nezbytně nutné minimální množství čisté vody k zapití léků, nekouří, nežvýká, nepožívá „cucavé bonbóny". Polykaný vzduch, žaludeční a střevní obsah UZ obraz významně ruší.   

UZ vyšetření ledvin, vývodných močových cest, močového měchýře

  • Pacient je minimálně 5 až 6 hodin před vyšetřením lačný.
  • V den vyšetření pije dostatek tekutin. Hodinu před vyšetřením již pokud možno nemočí, aby byl dostatečně naplněný močový měchýř.  

UZ vyšetření krku, měkkých tkání, kloubů, Doppler cév a žil dolních a horních končetin

  • Na tato vyšetření není nutná žádná příprava - pacient nemusí být lačný, zvykle pije tekutiny.

UZ vyšetření střev

  • Není nutná speciální příprava, pacient může být lehce najezený, 24 hodin před vyšetřením je vhodné omezit nadýmavou stravu.

 

Příchod k vyšetření

UZ pracoviště se nachází v přízemí výškové budovy ve společných prostorách s RTG1. Jakmile se pacient dostaví k vyšetření, hlásí se ve společné evidenci na RTG 1, která je společná pro všechny pacienty na tomto úseku. Zde odpovědný pracovník zkontroluje zadání elektronické verze žádanky v RIS a odešle pacienta k přijímacímu pultu na UZ. Zde pacient odevzdá žádanku a vyčká v čekárně na vyšetření. Pokud nejsou právě vyšetřování žádní nemocní, tak je pacient vyšetřen ihned. Pacient přichází před vyšetřením do kabinky, kde si odloží oděv podle oblasti, která bude vyšetřována a pokračuje podle pokynů pověřeného pracovníka do vyšetřovny.

 

Po vyšetření

Pacienti objednaní z FN Brno (včetně pracoviště reprodukční medicícny a dětské nemocnice)

  • Pacient po vyšetření odchází domů. Lékař ihned po ukončení vyšetření zhotoví nález, který obdrží odesílající lékař elektronicky cestou nemocničního informačního systému.

Pacienti z jiných pracovišť

  • Lékař ihned po ukončení vyšetření zhotoví nález a originál nálezu obdrží pacient nebo jeho zástupce. Kopie nálezu je uložena v archivu UZ pracoviště, elektronická verze nálezu je v radiologickém informačním systému.
  • U složitějších neakutních případů může být nález zhotoven do následujícího pracovního dne.
Kontakty:

Centrální objednávaní (telefony):
CT 53223 3548
MR, PET/MR 53223 2879
Skiagrafie (RTG) 53223 3797
Ultrazvuk 53223 3597
Angiografie, intervence 53223 2870
Skiaskopie 53223 2870
Denzitometrie 53223 2481
Mammografie 53223 8433
Nukleární medicína (scintigrafie) 53223 3583

Sekretariát: Jitka Halouzková
telefon: 532 233 007
e-mail:

Přednosta: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
telefon: 532 233 006
e-mail:

Primář: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
telefon: 532 233 008
e-mail:

Vrchní laborant: Mgr. Martin Buček
telefon: 532 233 546
e-mail:

Ambulantní doba:

V pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. Vybraná pracoviště v nepřetržitém provozu 24 hodin denně.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji