Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Objednání pacientů

Centrální objednávání

  • Elektronické objednání pacienta ZDE >>>>
  • Pacient je objednáván k neakutnímu vyšetření pouze na základě žádanky, která musí být doručena na centrální objednávání – řídící trakt Radiologické kliniky – II.nadzemní patro výškové budovy FN Brno.
  • Po převzetí žádanky je tato zkontrolována stran základních údajů o pacientovi a odesílajícím pracovišti, pokud tyto chybí nebo jsou nedostatečné, tak je žádanka odeslána zpět na dopracování, což je evidováno v knize odmítnutých požadavků.
  • Termíny  vyšetření jsou přidělovány podle toho, zda je pacient hospitalizovaný, či přichází ambulantně.
  • O termínu svého vyšetření je ambulantní pacient informován písemně.
  • O termínu hospitalizovaného pacienta je informován lékař, který žádanku vystavil, a to písemně interní poštou na příslušný sekretariát pracoviště.
  • Informace o termínu je odeslána do 11:00 následujícího pracovního dne po dodání žádanky.
  • Indikaci k vyšetření na RDK posuzuje přednosta, jeho zástupce nebo jimi pověřený lékař. V případě souhlasu toto stvrdí svým podpisem na žádance, v případě nesouhlasu zhotoví konzultaci v RIS. Nejdéle následující den pro přidělení termínu je žádanka vrácena do evidence příslušného pracoviště, kde je založena podle dne vyšetření.
Ke stažení
Kontakty:

Centrální objednávaní (telefony):
CT 53223 3548
MR, PET/MR 53223 2879
Skiagrafie (RTG) 53223 3797
Ultrazvuk 53223 3597
Angiografie, intervence 53223 2870
Skiaskopie 53223 2870
Denzitometrie 53223 2481
Mammografie 53223 8433
Nukleární medicína (scintigrafie) 53223 3583

Sekretariát: Jitka Halouzková
telefon: 532 233 007
e-mail:

Přednosta: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
telefon: 532 233 006
e-mail:

Primář: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
telefon: 532 233 008
e-mail:

Vrchní laborant: Mgr. Martin Buček
telefon: 532 233 546
e-mail:

Ambulantní doba:

V pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. Vybraná pracoviště v nepřetržitém provozu 24 hodin denně.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji